ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

การแข่งขันเดิน-วิ่ง “เขาชะโงกซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน’55 ครั้งที่ 18”

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  กำหนดจัดการแข่งขันเดิน-วิ่ง “เขาชะโงกซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน’55 ครั้งที่ 18” ชิงถ้วยพระราชทาน  พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  วันอาทิตย์ที่  18  พฤศจิกายน  2555  ณ  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  จังหวัดนครนายก   เพื่อนำรายได้จากการจัดการแข่งขันทูลเกล้าฯ ถวาย พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย  ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครนายกและโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  สร้างเสริมสุขภาพของภาคีเครือข่ายสุขภาพ  และสนับสนุนให้มีการออกกำลังกายอันเป็นการสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรง

การรับสมัคร  ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2555  สมัครได้ที่ ส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และหน่วยรับสมัครเคลื่อนที่ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า หรือ Email : Militaryloveking@hotmail.co.th  หรือรับสมัครในวันที่  17-18 พฤศจิกายน 2555  ณ  บริเวณสนามกีฬากลางโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  วันที่ 17 รับสมัครตั้งแต่เวลา 09.00-24.00 น.  วันที่ 18  รับสมัครตั้งแต่เวลา  01.00-05.00 น.

ผู้เข้าเส้นชัยในอันดับที่ 1-5 ของกลุ่มอายุ  และทุกประเภทการแข่งขัน  จะได้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานถ้วยรางวัลจาก  พลเอกหญิงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ประเภทการแข่งขัน

       -        ระยะทาง 32 กิโลเมตร (ค่าสมัคร 400 บาท)

      -         ระยะทาง 16 กิโลเมตร (ค่าสมัคร 300 บาท)

      -         ระยะทาง 10 กิโลเมตร (ค่าสมัคร 200 บาท)

      -         วิ่งครอบครัว  (ค่าสมัครครอบครัวละ 500 บาท/3 คน   พ่อ-แม่-ลูก,   พ่อ-ลูก-ลูก,   แม่-ลูก-ลูก)

      -          เดิน 1.9 กิโลเมตร  (ค่าสมัคร 200 บาท)

นายบูรณศักดิ์  ฤกษ์สำรวจ  ผู้อำนวยการสำนักงาน     การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  สำนักงานนครนายก  ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและนักกีฬาน่องเหล็ก ร่วมแข่งขันเดิน-วิ่ง “เขาชะโงกซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน’55 ครั้งที่ 18”  วันอาทิตย์ที่ 18  พฤศจิกายน  2555  จัดวางโปรแกรมการเดินทางสัก 2 วัน

วันแรก  มุ่งหน้าสู่จังหวัดนครนายก  เล่นน้ำตกและชมความงามของสายน้ำที่ไหลผ่านผืนป่าเขาใหญ่-ดงพญาเย็น  ที่มีให้เลือกถึง  3  แห่ง  -  น้ำตกนางรอง  น้ำตกสาริกา  อุทยานวังตะไคร้   ทดสอบกำลังใจกับกิจกรรมท่องเที่ยวผจญภัยเชิงกีฬาที่หลากหลาย - ล่องแก่งลำน้ำนครนายก   โรยตัวจากหน้าผาธรรมชาติ  ขับรถ ATV   สักการะพระคู่บ้านสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมือง –  พระพคภาญาณ/วัดใหญ่ทักขิณาราม   หลวงพ่อปากแดง/ วัดพราหมณี  พระพิฆเณศ/อุทยานพระพิฆเณศ   เข้าที่พัก

วันที่สอง  ร่วมออกกำลังกายภายในการแข่งขัน “เขาชะโงกซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน’55 ครั้งที่ 18”  และเฝ้าทูลละอองพระบาท พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ยามบ่ายท่องเที่ยวและเล่นกิจกรรมภายในเขตทหารน่าเที่ยว -โรงเรียนนายร้อย จปร.  และโรงเรียนเตรียมทหาร   ก่อนเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดข้อมูลการจัดการแข่งขันเดิน-วิ่งได้ที่ โทร.0-2241-1706 หรือ 0-3739-3018, 0-3739-3010-4 ต่อ 6273 (วันราชการ),  62318 (วันหยุดราชการ)  www.crma.ac.th

แสดงผล 33 ครั้ง