ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท. จัดนิทรรศการภาพถ่ายสะท้อนมุมมองท่องเที่ยว ชูความโดดเด่นงาน “สีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง” ปี ๒๕๕๕ ใน ๘ พื้นที่หลักทั่วประเทศ

ททท.จัดงาน“สีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง” ปี ๒๕๕๕ ระดมจัด ๘ พื้นที่หลักทั่วประเทศ ชูไฮไลท์ลอยกระทง กรุงเทพฯ หวังสืบสานให้เป็นงานเอกลักษณ์ของเมืองหลวงต่อไป พร้อมผลักดันประเพณีลอยกระทงให้เป็นสินค้าการท่องเที่ยวประจำปีในระดับนานาชาติ มั่นใจมีการเดินทางเพิ่มขึ้น ๑๐ เปอร์เซ็นต์ สร้างเม็ดเงินสะพัดกว่า ๘๑๗ ล้านบาท 

เย็นวันนี้ (๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕) นายสุรพล เศวตเศรนี ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการภาพถ่าย “เทศกาลสีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง” โดยมี นายโสมพัฒน์  ไตรโสรัส ประธานผู้บริหาร และนางวัลลภา ไตรโสรัส กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีซีซี แลนด์ จำกัด ร่วมในพิธีเปิด ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ เอเชียทีค เดอะริเวอร์ ฟร้อนท์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การจัดนิทรรศการครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร  ในการเผยแพร่ความสวยงามของบรรยากาศในเทศกาลลอยกระทงของแต่ละพื้นที่สู่สายตาของผู้ชมและนักท่องเที่ยวทั่วไป

นายสุรพล กล่าวว่า “เทศกาลสีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง  นับเป็นหนึ่งในกิจกรรมสร้างสรรค์ โดย ททท. เพื่อสืบสานอนุรักษ์วิถีความเป็นไทย และเพื่อจุดประกายความมหัศจรรย์ด้านวัฒนธรรมประเพณี ให้นานาประเทศได้รับทราบถึงความสวยงามตระการตาของงานลอยกระทง  ที่สามารถอวดสายตาชาวโลกได้อย่างน่าภาคภูมิใจ ททท. จึงได้หยิบยกความโดดเด่นของประเพณีลอยกระทงในแต่ละพื้นที่ มานำเสนอสู่สายตาคนไทยได้ไปท่องเที่ยวและสัมผัส  โดยเลือกสรร ๘ พื้นที่หลักที่มีรูปแบบเฉพาะของการจัดงาน และเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศได้มาชื่นชมในความหลากหลายและรับรู้ได้ถึงความสำคัญของงานลอยกระทงอันเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติไทย  นอกจากนี้ ททท. ยังมุ่งส่งเสริมงานประเพณีลอยกระทงให้เป็นสินค้าการท่องเที่ยวในระดับนานาชาติ (World Event) ซึ่งผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสามารถนำเสนอในรายการนำเที่ยวเป็นประจำทุกปี  โดยในปีนี้ ททท. คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางท่องเที่ยวเพื่อเข้าร่วมงานในพื้นที่จัดงานและพื้นที่ใกล้เคียงกว่า ๖๓๓,๖๐๐ คน เพิ่มขึ้นประมาณ ๑๐ เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา  ประมาณการว่าจะก่อให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยวกว่า ๘๑๗ ล้านบาท

สำหรับการจัดงานเทศกาล “สีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง” ปี ๒๕๕๕ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ใน ๘ พื้นที่หลักทั่วประเทศ ได้แก่  กรุงเทพฯ  สุโขทัย  ตาก  เชียงใหม่  อยุธยา สมุทรสงคราม  สุพรรณบุรี และสงขลา  ซึ่งแต่ละพื้นที่จะมีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจแตกต่างกันไป

เริ่มจาก  ๑. กรุงเทพมหานคร “สีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง กรุงเทพมหานคร : สว่างไสว สายน้ำแห่งเจ้าพระยา” ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์ และริมแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่สะพานพระพุทธยอดฟ้า ถึงสะพานกรุงธน ชมการแปลงโฉมเรือประดับไฟฟ้า โดยแปลงโฉมเรือรบขนาดใหญ่ ๘๐ ตัน เป็นเรือประดับไฟฟ้าสว่างไสวทั่วลำน้ำเจ้าพระยา จาก ๑๐ หน่วยงาน ได้แก่  ททท.  จังหวัดชัยนาท  กองทัพอากาศ  โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์  กองทัพเรือ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  บริษัท อาร์ตอิท จำกัด  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต  และบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

พร้อมทั้งชมความสว่างไสวของการประดับไฟ แสง สี ให้กับสถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์สำคัญริมแม่น้ำเจ้าพระยา อาทิ สะพานพระพุทธยอดฟ้า สะพานพระปิ่นเกล้า  สะพานพระราม ๘  วัดอรุณราชวราราม และชมการแสดงพลุประกอบแสงสีเสียงชุดพิเศษ “สว่างไสว สายน้ำแห่งเจ้าพระยา” ณ เอเชียทีคฯ ในวันที่ ๒๔ และ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  ครั้งแรกของการแสดงพลุ ประกอบ แสง สี ผสมผสานบทเพลง ณ แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำสายสำคัญของประเทศไทย โดยครั้งนี้จะเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างทีมแสดงพลุระดับโลกกับศิลปินนักประพันธ์เพลงชั้นครู อาจารย์ไกวัล กุลวัฒโนทัย

นอกจากนี้ ยังสามารถร่วมกิจกรรม “สว่างไสว ดนตรี เสียง สีสัน ริมน้ำเจ้าพระยา” ตลอดระยะเวลาการจัดงาน อาทิ การแสดงนบบูชาศรัทธาลอยพระประทีป” ขบวนแห่จำลอง “พระราชพิธีจองเปรียงลอยพระประทีป” การร้องประสานเสียงจาก “วงสวนพลู” วงร้องประสานเสียงที่ได้รับรางวัลที่ ๒ จากการประกวดร้องประสานเสียงที่สหรัฐอเมริกา การแสดงกลองร่วมสมัย คณะ “องศาศิลป์” การแสดง “ออกตัวโขน ชุดนางลอย” และนิทรรศการเล่าเรื่องราวหลากหลายมิติของเทศกาลลอยกระทงผ่านภาพถ่ายได้อีกด้วย

๒. จังหวัดสุโขทัย งานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ชมพิธีรับรุ่งอรุณแห่งความสุข การสาธิตโคมชักโคมแขวน การแสดงพลุ ตะไล ไฟพะเนียง การแสดงแสง เสียง ศิลปวัฒนธรรมประเพณีของจังหวัดสุโขทัย การจัดกิจกรรมชุมชนโบราณ ตลาดแลกเบี้ย (ตลาดปสาน) การละเล่นพื้นบ้าน  การแสดงทางวัฒนธรรมไทย  ขบวนนางนพมาศเชื่อมสัมพันธ์ไทย – ญี่ปุ่น  สาธิตการทำอาหารไทยพื้นบ้านและสินค้าพื้นเมืองของชาวชุมชน

๓. จังหวัดตาก งานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปี  ๒๕๕๕ ปวงประชารวมใจ เทิดไท้องค์ราชันย์  ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ บริเวณริมสายธาร ลานกระทงสาย เชิงสะพานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี ชมการลอยประทีป ๑๐๐๐ ดวง ชมกระทงนำ กระทงกะลา กระทงปิดท้ายของกระทงทุกสายที่ส่งเข้าประกวด การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ณ อาคารหอกิตติคุณ การแข่งขันการลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง ชิงถ้วยพระราชทาน การแข่งขันการลอยกระทงสายของชุมชนต่างๆ การแสดงบนเวที และชมสินค้า “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์”

๔. จังหวัดเชียงใหม่  งานประเพณียี่เป็ง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ (ณ ถนนช้างคลาน ย่านไนท์บาซาร์ อำเภอเมือง)  และระหว่างวันที่ ๒๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  ณ อำเภอแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่  ชมการประกวดโคมบูชา นิทรรศการโคมบูชา การแสดงพื้นบ้าน ศิลปวัฒนธรรมล้านนา การสาธิต ประดิษฐ์โคม ตุง ล้านนา และกระทง การประกวดขบวนโคมยี่เป็ง กาดหมั้วล้านนา การประกวดขบวนแห่โคมยี่เป็ง ย่านไนท์บาซาร์  การประกวดหนูน้อยยี่เป็ง การประกวดเทพียี่เป็ง การประกวดขบวนแห่กระทงใหญ่

๕. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เทศกาลลอยกระทงตามประทีป ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ  ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชมการประกวดกระทงและนางนพมาศ/หนูน้อยนพมาศ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพลิดเพลินใจไปกับการแสดงศิลปวัฒนธรรมและร่วมย้อนยุคไปกับบทเพลงสุนทราภรณ์ในบรรยากาศริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา อิ่มอร่อยกับอาหารเลิศรส เลือกซื้อสินค้าหัตถกรรมจากฝีมือช่างในศูนย์ศิลปาชีพฯ ชมการจุดพลุ การปล่อยโคม และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

๖. จังหวัดสมุทรสงคราม งานประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลอง ประจำปี ๒๕๕๕  ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ อุทยาน ร.๒ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ชมการลอยกระทงกาบกล้วยกว่าหนึ่งแสนใบ ตลอดลำน้ำแม่กลอง ร่วมรำวงย้อนยุค ร่วมทอดผ้าป่าทางน้ำ ณ วัดแก้วฟ้า และการแสดงโขน     ยุวศิลปินจากมูลนิธิ ร.๒ กิจกรรมหมู่บ้านสุขใจ การแสดงหุ่นสาย การแสดงการละเล่นของเด็กไทย ร่วมลีลาศ และรำวงกับวงสุนทราภรณ์ วงใหญ่ และชมมรหรสพต่างๆ ภายในงานอีกมากมาย

๗. จังหวัดสุพรรณบุรี  งานประเพณีลอยกระทง สุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๒๖ - ­­๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ บริเวณแม่น้ำสุพรรณบุรี (ท่าจีนสายเก่า วัดวรจันทร์) อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี  ชมการจัดงานวัดแบบย้อนยุค ตลาดย้อนยุค การประกวดกระทง ขบวนแห่กระทง ขบวนไหลเรือไฟ การแสดงประกอบแสงเสียง พลุ ดอกไม้ไฟ ไฟเพนียง การแสดงทางศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การแสดงของศิลปินนักร้อง และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

๘. จังหวัดสงขลา ลอยกระทงพื้นบ้าน สนุกสนานแบบพื้นเมือง จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ บริเวณท่าน้ำบางหัก อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  สัมผัสบรรยาการงานลอยกระทงย้อนอดีตในรูปแบบงานวัดและวิถีชีวิตพื้นถิ่นของชาวหาดใหญ่  ชมการประกวดหนูน้อยนพมาศและนางนพมาศ การออกร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง อาหาร และสินค้าอื่นๆ สนุกสนานกับการแสดงดนตรีของนักร้องนักแสดง ได้แก่ ฝน-ธนสุนทร   หลิว-อาจารียา เป็นต้น

นักท่องเที่ยวและผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.loikrathong.net หรือสอบถามการเดินทางท่องเที่ยวได้ที่ เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย โทร. ๑๖๗๒

แสดงผล 17 ครั้ง