ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

งาน “กินปลา กินเห็ด อาหารรสเด็ด อำเภอด่านช้าง ครั้งที่ 9”

อำ​เภอด่านช้าง  ร่วมกับหน่วยงานทั้งในภาครัฐและเอกชน กำหนดจัดเทศกาล  “กินปลา กินเห็ด อาหารรสเด็ด อำเภอด่านช้าง ครั้งที่ 9”  กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่  2 – 4  ธันวาคม 2555 ณ ลานอเนกประสงค์ที่ว่าการอำเภอด่านช้าง  จังหวัดสุพรรณบุรี   การจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์​เพื่อ​เป็นกิจกรรมส่ง​เสริม​การท่อง​เที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรี ​และ​เป็น​การ​เผย​แพร่ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่อง​เที่ยวต่างๆ ที่สำคัญของอำ​เภอด่านช้าง ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ซึ่งอำเภอด่านช้าง ​เป็นพื้นที่ที่อุดม​ไปด้วย​แหล่งท่อง​เที่ยวที่น่าสน​ใจมากมาย  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุพรรณบุรี ขอ​เชิญนักท่อง​เที่ยว ​และ​ผู้สน​ใจที่ต้อง​การ​แสวงหามุมมอง​ใหม่ของ​แหล่งท่อง​เที่ยวที่​ไม่​ไกลจากกรุง​เทพฯ ​ซึ่งนอกจากจะอิ่มอร่อยกับอาหารรส​เด็ดที่ปรุงจากปลา  กุ้ง​และ​เห็ด​โคน ​ซึ่งมี​เฉพาะพื้นที่​ในบางช่วง​เวลา​เท่านั้น ยังมี​โอกาสได้สัมผัส​แหล่งท่อง​เที่ยวทางธรรมชาติที่ยังคง​ความสมบูรณ์  และมีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่หลากหลายของอำ​เภอด่านช้างให้ได้ชมกัน

กิจกรรมภายในงาน  ประกอบด้วย ชิมปลานิลล้นจาน ปลาทับทิม และกุ้งแม่น้ำจากเขื่อนกระเสียว ตลอดจนผลิตภัณฑ์จากปลานานาชนิด  ชิมเห็ดโคน เห็ดหอมสด ๆ ที่มีรสชาติหวานกรอบอร่อย และพืช ผัก ผลไม้ที่ปลอดสารพิษ ชมการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านตำนานด่านช้าง การจัดนิทรรศการของหน่วยงานทั้งในภาครัฐ  ภาคเอกชน และการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนสินค้า OTOP มากมาย ฯลฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลด่านช้าง โทร. 035 –595424   

แสดงผล 11 ครั้ง