ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท. ร่วมสืบสานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่

การท่องเที่ยวแห่งประเทศ (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ชวนทุกท่านร่วมสืบสานประเพณีเดือนยี่เป็งเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 255 ระหว่างวันที่ 25-29 พฤศจิกายน 2555 ร่วมเทิดพระเกียรติฯ และเฉลิมฉลองปีมหัศจรรย์เมืองไทย เนื่องในวโรกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ชมความงดงามของมหกรรมโคมไฟเฉลิมพระเกียรติฯ ที่จะสร้างสีสัน และประดับประดาเมืองเชียงใหม่ให้สว่างไสวตลอดห้วงของประเพณีเดือนยี่เป็งระหว่างวันที่ 25-29 พฤศจิกายน 2555 ณ จุดต่าง ๆ ณ ข่วงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ หน้าศาลแขวงเก่า (ถนนพระปกเกล้า) ข่วงประตูท่าแพ ข่วงประตูเชียงใหม่ แจ่งกู่เฮือง ข่วงประตูสวนดอก ข่วงประตูช้างเผือก แจ่งศรีภูมิ

คำว่า “ยี่” แปลว่า สอง “เป็ง” แปลว่า เพ็ญ หรือ คืนพระจันทร์เต็มดวง “ยี่เป็ง” จึงหมายถึงประเพณีในวันเพ็ญเดือนสองของชาวล้านนา (ซึ่งตรงกับเดือนสิบสองของชาวไทย) ประเพณีเดือนยี่เป็งนับเป็นประเพณีเก่าแก่ของชาวล้านนาที่ถือปฏิบัติกันมานับตั้งแต่สมัยพุทธศตวรรษที่ 15 แห่งอาณาจักรหริภุญชัย เมื่อถึงประเพณีเดือนยี่เป็ง ชาวบ้านจะ “ลอยโขมด” หรือ “ลอยไฟ” ประกอบด้วย ธูปเทียน เครื่องสักการบูชา อาหาร เสื้อผ้า วัตถุข้าวของ ใส่ในแพไหลล่องไปตามแม่น้ำ เพื่อบูชาท้าวพกาพรหม พระนารายณ์ซึ่งบรรทมสินธุ์อยู่ในมหาสมุทร และบูชาอุปคุตเถระ ซึ่งบำเพ็ญเพียรบริกรรมคาถาอยู่ในท้องทะเลลึกหรือสะดือ เป็นการลอยเคราะห์ ลอยบาป บ้างก็มีความเชื่อข้าวของเครื่องใช้เหล่านี้จะส่งไปถึงญาติที่อยู่เมืองหงสาอันไกลโพ้น ซึ่งคล้ายกับ “การลอยกระทง” ทางภาคกลาง ที่ปรากฏหลักฐานนับตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา โดยข้าวของที่นำไปใส่ในกระทง รวมไปถึงความเชื่อในการลอยกระทงของแต่ละท้องถิ่นก็แตกต่างกันไป บ้างก็เชื่อว่าเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าในวันเสด็จกลับสู่ เทวโลกเมื่อครั้งเสด็จไปจำพรรษาอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เพื่อทรงเทศนาอภิธรรมโปรดพุทธมารดา เพื่อสักการะรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้า เพื่อบูชาพระเกศแก้วจุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ หรือบ้างก็เชื่อว่าเป็นการสะเดาะเคราะห์ตามแบบพราหมณ์

นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในปี 2555 นี้ ทุกภาคส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งภาครัฐ และเอกชนได้ร่วมมือกันจัดประเพณีเดือนยี่เป็งอย่างยิ่งใหญ่เพื่อเฉลิมฉลองปีมหามงคลถึงถึง 3 วโรกาสด้วยกัน ตามที่รัฐบาลได้ประกาศให้เป็นปีมหัศจรรย์เมืองไทย กิจกรรมที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดชมได้แก่ กิจกรรม ซึ่งเป็นเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกสารทิศ นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดชม ได้แก่ เทศกาลโคมยี่เป็ง 9-30 พฤศจิกายน 2555 ณ ศูนย์การค้าย่านไนท์บาซาร์  ถนนช้างคลาน  การประกวดขบวนแห่โคมยี่เป็ง จากประตูท่าแพถึงห้างพันธุ์ทิพย์ในวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2555 ตั้งแต่เวลา 19.00-22.00 น. การประกวดขบวนแห่กระทงเล็ก (กระทงลอยน้ำ) จากประตูท่าแพถึงหน้าสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยจะแห่กระทงเล็กไปตามถนน และนำไปลอยในแม่น้ำปิง ในวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2555 ตั้งแต่เวลา 19.00-23.00 น. การประกวดขบวนแห่กระทงใหญ่ชิงถ้วยพระราชทาน จากประตูท่าแพถึงหน้าสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2555 เวลา 18.00-24.00 น. การแสดงพลุเฉลิมพระเกียรติฯ แพกลางน้ำหน้าสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ มี 2 วันด้วยกัย 28-29 พฤศจิกายน 2555 ตั้งแต่เวลา 20.00-24.00 น. การปล่อยกระทงสายสืบสานล้านนา ลำน้ำปิงหน้าสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 19.00-21.00 น. ต๋ามประทีปส่องฟ้าฮักษาเมือง ถนนช้างม่อย และรอบคูเมืองชั้นใน วันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 เวลา 19.00 น. การจัดซุ้มประตู่ป่าตามวัด และชุมชนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ รวมทั้งกิจกรรม การประกวดหนูน้อยยี่เป็ง วันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 เวลา 19.00-24.00 น. การประกวดเทพี เทพบุตรยี่เป็ง วันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2555 เวลา 18.00-24.00 น. ณ ข่วงประตูท่าแพ

ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานเชียงใหม่ คาดว่าในช่วงประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่นี้ จะมีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาเป็นจำนวนมาก ก่อให้เกิดรายได้ทางการท่องเที่ยวไม่น้อยกว่าหนึ่งพันสองร้อยล้านบาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ททท. สำนักงานเชียงใหม่ เปิดให้บริการทุกวันระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. โทร. 0 5324 8604, 0 5324 8605 หรือ TAT Call Center โทร. 1672 เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย ได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00-20.00 น. 

แสดงผล 8 ครั้ง