ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

งานเลี้ยงโต๊ะจีนลิง ครั้งที่ ๒๔ ประจำปี ๒๕๕๕

ลพบุรี  เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวและเทศกาลประเพณีที่น่าสนใจครอบคลุมพื้นที่อำเภอต่างๆ  ของจังหวัดลพบุรี  โดยเฉพาะอำเภอเมืองลพบุรี  เป็นพื้นที่ตั้งของสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญหลายแห่ง  อาทิ  พระนารายณ์ราชนิเวศน์  ปรางค์แขก วัดพระศรี รัตนมหาธาตุ  โดยเฉพาะพระปรางค์สามยอด  และศาลพระกาฬ  เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวทุกคนต้องตื่นตากับเหล่าบรรดาลิง ที่คอยต้อนรับเปรียบเสมือนเป็นเจ้าบ้านของเมืองลพบุรี และในความเชื่อชาวจังหวัดลพบุรี นับว่าบรรดาลิงทั้งหลายเหล่านี้เป็นลูกศิษย์ของเจ้าพ่อพระกาฬ  ที่รายล้อมเต็มบริเวณศาลพระกาฬกลางใจเมืองลพบุรี

นายวัฒนพงษ์  โพธิ์นิ่มแดง  ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  สำนักงานลพบุรี กล่าวว่า  บริเวณศาลพระกาฬ  และพระปรางค์สามยอด  มีสิ่งที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยวอีกอย่างหนึ่ง  คือ ฝูงลิงที่อาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก นักท่องเที่ยวที่มาสักการะศาลพระกาฬ  ก็จะนำอาหารมาเลี้ยงลิงเหล่านั้น  ประกอบกับความเชื่อที่ว่าลิงเป็นลูกศิษย์ของเจ้าพ่อพระกาฬ  ซึ่งถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดลพบุรี และทุก ๆ ปี ครอบครัวของคุณยงยุทธ กิจวัฒนานุสนธิ์ จะนำเครื่องเส้นไปถวายเจ้าพ่อพระกาฬ  อีกทั้งยังได้ขออนุญาตใช้รูปลิงเป็นตราสัญลักษณ์ของโรงแรมเมื่อครั้งแรกที่สร้างโรงแรมลพบุรีอินน์  และมีความเชื่อว่าลิงเป็นสัตว์นำพาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองมาให้ตนและครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  จึงมีแนวคิดและเริ่มจัดงานเลี้ยงโต๊ะจีนลิงครั้งแรก  ในวันที่ ๒๕  พฤศจิกายน ๒๕๓๒  และทุก ๆ ปีเรื่อยมาจนในปัจจุบันนี้  งานเลี้ยงโต๊ะจีนลิง ครั้งที่ ๒๔ ได้กำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่  ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕  แบ่งออกเป็น ๒ รอบด้วยกัน คือ รอบแรก  เวลา  ๑๐.๐๐ น.  เริ่มด้วยกิจกรรมพิธีเปิดงาน  พร้อมด้วยการเลี้ยงโต๊ะจีนลิงด้วยผลไม้หลากหลายชนิด  รอบที่สองเวลา  ๑๒.๐๐ น.  ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดจะจัดขึ้น    ณ  บริเวณพระปรางค์สามยอด  อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

นอกจากทุกท่านจะได้ชมบรรยากาศของงานเลี้ยงโต๊ะจีนลิงแล้ว  ทุกท่านยังสามารถ  แวะสถานที่ท่องเที่ยวที่ใกล้เคียงได้  เช่น  พระนารายณ์ราชนิเวศน์ , วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ  และช่วงดังกล่าวยังเป็นช่วงทุ่งทานตะวันบานของจังหวัดลพบุรี  ที่เหมาะแก่การเก็บภาพบรรยากาศทุกท่านกับท้องทุ่งสีเหลืองสดใสของดอกทานตะวันบานในเขตอำเภอพัฒนานิคม  และสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกหลายแห่ง 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โรงแรมลพบุรีอินน์  โทร. ๐๓๖-๔๑๒๓๐๐ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลพบุรี  โทร ๐๓๖ – ๗๗๐๐๙๖ - ๗ ได้ทุกวันเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. หรือ www.tat7.com

แสดงผล 22 ครั้ง