ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

งานซ้อมเสมือนจริง พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

กองทัพเรือ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมจัดที่นั่งชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในงานพระราชพิธีเสด็จพระราชดำนินถวายผ้าพระกฐิน โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ โดยกำหนดจัดที่นั่งชม ในวันที่ ๒ และ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ บริเวณลานทัศนาภิรมย์ หอประชุมกองทัพเรือ ซึ่งเป็นวันซ้อมเสมือนจริง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นการเผยแพร่เอกลักษณ์ของ “มรดกทางวัฒนธรรม” ของไทย  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  สนใจที่นั่งชมติดต่อได้ที่ โทร.๐ ๒๙๗๐ ๒๕๔๔, ๐๘ ๗๕๑๔ ๙๑๙๑ เว็บไซต์ www.welovebooking.com

กำหนดการ

 เวลา ๑๔.๑๐ น.       พิธีกร กล่าวต้อนรับ และเรียนเชิญอาจารย์ประสาท ทองอร่าม ร่วมพูดคุยและให้ความรู้เกี่ยวกับขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

เวลา ๑๔.๒๕ น.       พิธีกรเชิญผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าสู่ที่นั่งชม

เวลา ๑๔.๓๐ น.       ชมการแสดงเพลงขลุ่ยไทยริมแม่น้ำเจ้าพระยา จาก อาจารย์ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี

เวลา ๑๕.๐๐ น.       (แม่น้ำเจ้าพระยา) ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เคลื่อนขบวนไปยังท่าวาสุกรี

(ลานทัศนาภิรมย์) อาจารย์ประสาท ทองอร่าม บรรยายเรื่องเรือพระราชพิธี และกาพย์เห่เรือ

เวลา ๑๕.๑๐ น.       (แม่น้ำเจ้าพระยา) ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เคลื่อนขบวนออกจากท่าวาสุกรี

เวลา ๑๕.๔๐ น.       ขบวนพยุหยาตราชลมารค ผ่านหน้าหอประชุมกองทัพเรือ

เวลา ๑๖.๐๐ น.       เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ ส่งเสด็จฯ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

                               อาจารย์ประสาท ทองอร่าม บรรยายสรุปขบวนพยุหยาทางตราชลมารคฯ

แสดงผล 18 ครั้ง