ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

งานกาชาดนครนายก มรดกธรรมชาติ ปี 2555

จัดหารายได้เพื่อสาธารณกุศลสำหรับใช้ในกิจการของเหล่ากาชาดจังหวัดนครนายก  ภายในงานกาชาดนครนายก มรดกธรรมชาติ ประจำปี 2555

ดร.สุรชัย  ศรีสารคาม  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก  เปิดเผยว่า  จังหวัดนครนายก  ร่วมมือกับเหล่ากาชาดจังหวัดนครนายก  ภาครัฐและเอกชน  จัดงานกาชาดนครนายก  มรดกธรรมชาติ ประจำปี  2555  ในวันที่ 28  กันยายน – 7 ตุลาคม 2555  ณ  บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครนายก  เพื่อจัดหารายได้เพื่อสาธารณกุศลใช้ในกิจการของเหล่ากาชาดจังหวัดนครนายก   และเผยแพร่ชื่อเสียงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและของดีจังหวัดนครนายกให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ  อาทิ

  • ร่วมทำบุญกับร้านเหล่ากาชาดจังหวัดนครนายกกับกิจกรรม  “ล้วงไหการกุศล” เพื่อจัดหารายได้ไว้ใช้ในกิจกรรมสาธารณกุศลของเหล่ากาชาดจังหวัดนครนายก  โดยจัดจำหน่ายบัตร ราคาฉบับละ 20 บาท ลุ้นรับรางวัลใหญ่ทุกวัน  เช่น   รถจักรยานยนต์  เครื่องใช้ไฟฟ้า  ตู้เย็น  โทรทัศน์  พัดลม  เป็นต้น
  • ชมการประกวดธิดากาชาด 
  • ชมการแสดงบนเวทีกลางจากศิลปินชื่อดัง
  • เลือกซื้อของฝากของดีสินค้า OTOP  จังหวัดนครนายก  เช่น  ไม้ดอกไม้ประดับ  ไม้ถัก  ผลิตภัณฑ์ไม้มะม่วง  ผลไม้แปรรูป  ขนมโมจิโบราณ  และสินค้าราคาถูกกว่า 200 ซุ้ม
  • ชมนิทรรศการวิชาการของภาครัฐ/เอกชน เช่น  ศูนย์การแพทย์ ฯ  โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
  • ชมการแสดงดนตรีวงเยาวชนและกิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้าน

            นายบูรณศักดิ์  ฤกษ์สำรวจ  ผู้อำนวยการสำนักงาน    การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  สำนักงานนครนายก  เปิดเผยว่า  จังหวัดนครนายก  เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ไม่กว้างขวางมากนัก  แต่มีมนต์เสน่ห์ที่เพรียกหาให้ผู้ที่เคยมาเยือนต้องหวนกลับมาเที่ยวมาเยือนอีกสักครั้ง  โดยเฉพาะทรัพยากรด้านการท่องเที่ยว         

ททท.สำนักงานครนายก  จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวเดินทางมาสัมผัสกลิ่นอายแห่งผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่  ท่องเที่ยวชมเมืองนครนายก  เชื่อมต่อไปยังเมืองปราจีนบุรีและสระแก้ว ใช้เวลาวันหยุดวันว่างสัก  2  วัน  1  คืน

วันแรก  เริ่มต้นการเดินทางออกจากบ้านแต่เช้าตรู่  มุ่งหน้าเข้าตัวเมืองนครนายก  เที่ยวและชมเขตทหารน่าเที่ยวมีให้เลือกถึง  2  แห่ง  “โรงเรียนเตรียมทหาร  หรือ  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า”  จากนั้นมุ่งหน้าสู่ถนนสายธรรมชาติ  สัมผัสความเขียวขจีของผืนป่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กับสายน้ำใสภายในน้ำตกงาม – น้ำตกสาริกา  อุทยานวังตะไคร้  น้ำตกนางรอง  หรือจะเล่นกิจกรรมเสริมสร้างกำลังใจด้วย การโรยตัวจากหน้าผาจริง/จำลอง ล่องแก่งลำน้ำนครนายก  จักรยานท่องเที่ยว  ขับรถ  ATV  เลือกที่พักสำหรับพักผ่อนในค่ำคืนนี้ 

หลังอาหารเย็นเที่ยวงานทำบุญกับกาชาด  “งานกาชาดนครนายก  มรดกธรรมชาติ”   พร้อมชิงโชคกับ  “ล้วงไหกาชาด” 

วันที่สอง  จัดวางเส้นทางท่องเที่ยวให้หลากหลายมากยิ่งขึ้น  โดยเดินทางต่อไปยังจังหวัดปราจีนบุรี  ด้วยระยะทางเพียง  28  กิโลเมตร  เที่ยวเมืองทวาราวดี  ชม “พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรี”  ศึกษาและเรียนรู้เรื่องแพทย์แผนไทย  “ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร”  ไหว้พระขอพรและเรียนรู้ปริศนาธรรมภายใน “วัดแก้วพิจิตร” 

หรือเลือกเดินทางไปยังจังหวัดสระแก้ว  เยี่ยมชมและเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย  “โรงเรียนกาสรกสิวิทย์”   ชมปราสาทขอมโบราณ  “ปราสาทสด๊กก๊อกธม”  เลือกซื้อของฝากที่ตลาดการค้าชายแดน “ตลาดโรงเกลือ”  ก่อนจะเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดการจัดงานได้ที่ ที่ทำการปกครองจังหวัด กลุ่มงานปกครอง โทร.0-3731-1282

ติดต่อสอบถามข้อมูลและตัวอย่างเส้นทางท่องเที่ยวได้ที่  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  (ททท.) สำนักงานนครนายก  โทร. 037-312-282,  037-312-284  เปิดบริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ   ตั้งแต่เวลา  08.30 – 16.30 น.  หรือดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.tat8.com  

แสดงผล 12 ครั้ง