ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

“ลอยผาสาด ดารดาษนทีโขง” ออกพรรษานี้ ที่เชียงคาน

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเลย  ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานประเพณีออกพรรษาที่เชียงคาน “ลอยผาสาด ดารดาษนทีโขง” ประจำปี ๒๕๕๕ วันที่ ๒๕-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕   ณ หน้าที่ว่าการอำเภอเชียงคาน และลานวัฒนธรรมวัดท่าคก

นางอัจฉพรรณ บุญเจริญ ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานเลย กล่าวว่า งานออกพรรษาเป็นประเพณีที่เกิดขึ้นจากพระวินัยของพระสงฆ์และผสมผสานกับความเชื่อตามฮีตสิบสอง  คองสิบสี่  สำหรับเชียงคานนั้น พระยาศรีอรรคฮาด  (ทองดี  ศรีประเสริฐ) นายอำเภอคนแรก ได้ริเริ่มให้ราษฎรแต่ละคุ้มวัดในเขตอำเภอเชียงคานร่วมจัดงานและแข่งขันเรือยาวตามแม่น้ำโขงเพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสทำบุญร่วมกัน นอกจากนี้ชาวเชียงคานยังทำผาสาดลอยเคราะห์ ที่ทำจากหยวกกล้วยคล้ายกระทง ตกแต่งด้วยดอกผึ้ง เทียน ดอกไม้ ของคาว และของหวาน แล้วนำไปลอยลงสู่แม่น้ำโขงเพื่อเสริมดวงชะตา  และระลึกถึงพระคุณแม่น้ำโขง (พระเมตตา) ถือว่าเป็นวัฒนธรรมเก่าแก่ และนับว่ามีเพียงแห่งเดียวที่อำเภอเชียงคาน ซึ่งทุกปีก็ได้รับความสนใจจากประชาชนทั้งในและต่างประเทศ ตลอดทั้งมิตรประเทศบ้านพี่เมืองน้องอย่าง สปป.ลาว  และได้ถือเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดตลอดมาจนกระทั่งปัจจุบัน

กิจกรรมที่น่าสนใจได้แก่ การแข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนฯ   ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี การแข่งขันฟุตบอลเชียงคานคัพ ต้านยาเสพติด ชิงถ้วยพระราชทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์   ขบวนแห่ปราสาทผึ้ง  ขบวนของดีขึ้นชื่อจากตำบลต่าง ๆ  จากคุ้มวัดในเขตเทศบาลตำบลเชียงคาน  และหมู่บ้านวัฒนธรรมในพื้นที่เข้าร่วมงาน  ประเพณีการไหลเรือไฟ  ผาสาดลอยเคราะห์  การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน  และยังมีการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ตลอดการจัดงาน   

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อำเภอเชียงคาน โทร. ๐ ๔๒๘๒ ๑๕๙๗   เทศบาลตำบลเชียงคาน โทร. ๐ ๔๒๘๒ ๑๙๑๔  และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเลย  โทร.  ๐ ๔๒๘๑ ๒๘๑๒/๐ ๔๒๘๑ ๑๔๐๕/email: tatloei@tat.or.th/ www.facebook.com/tatloei Twitter: @tatloei 

แสดงผล 15 ครั้ง