ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

Thailand Medical &Wellness Tourism Trade FAM Trip 2012

เอเยนต์ท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพและบริษัทประกัน 88 บริษัท จาก 18 ประเทศ ทั่วโลก ร่วมประชุมในงาน Thailand Medical &Wellness Tourism Trade FAM Trip 2012 จัดโดย ททท.

นายสุรพล เศวตเศรนี ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Thailand Medical &Wellness Tourism Trade FAM Trip 2012 ที่โรงแรม เซนทารา แกรนด์ เซนทรัลเวิลด์ ในวันที่ 11 กันยายน 2555 ซึ่งจัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดยมีตัวแทนขายธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพและบริษัทประกัน 88 บริษัท จาก 18 ประเทศทั่วโลกมาร่วมงาน

ผู้ว่า ททท. กล่าวว่า งาน Thailand Medical &Wellness Tourism Trade FAM Trip ครั้งนี้เป็นครั้งแรก ที่ ททท โฟกัสเชิญไปที่กลุ่มตัวแทนบริการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ หรือที่เรียกว่า Medical Tourism facilitators, และบริษัทประกันสุขภาพ ซึ่งจะมาร่วมประชุมและเจรจาธุรกิจ กับผู้ประกอบการด้านบริการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพของไทยกว่า 110 ราย และ ททท ได้จัดทัวร์อีก 3 วัน พาตัวแทนขายเยี่ยมชมสถานประกอบการของไทย ทั้งโรงพยาบาล,สปา,คลีนิคเฉพาะทาง

ผู้ว่าการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวเพิ่มเติมว่า “ในขณะนี้ ผู้ประกอบการทุกเซคเตอร์ ของไทยมีความพร้อมมากในการที่จะขยายตลาดไปทั่วโลก ในส่วนของโรงพยาบาลของไทยได้รับมาตรฐาน รับรองคุณภาพ JCI 18 โรงพยาบาล มากที่สุดในภูมิภาคเอเชีย หรือแม้แต่กลุ่มสปา ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากหลายสถาบันระดับโลกว่าเป็นเมืองหลวงแห่งสปาของเอเซีย"

นางวิไลวรรณ ทวิชศรี รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท. กล่าวเพิ่มเติมว่า“บริการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพที่เป็นที่สนใจของ buyer เป็นอย่างมากคือกลุ่ม Wellness spa ,Medical spa โดยเฉพาะเรื่องของ Integrated medicine และ Anti aging ซึ่งปีนี้มาแรงมาก นอกจากนี้ ยังมีกระแสความสนใจในเรื่องของ สมุนไพรและการแพทย์แผนไทย ภูมิปัญญาการรักษาแบบตะวันออก โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดรัสเซียที่ชื่นชอบการแพทย์ตะวันออกมาก ตรงนี้ ททท.มองว่าเป็นโอกาสที่ดีของไทย เพราะเราที่มีทั้งบริการทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานตะวันตกและยังมีแพทย์แผนตะวันออกที่มีชื่อเสียงอีกด้วย”

ผู้ว่าการ ททท. กล่าวสรุปว่างานในครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยได้พบและเจรจาธุรกิจ สร้างความสัมพันธ์อันดีกับกับกลุ่มตัวแทนขายเพื่อการต่อยอดธุรกิจในอนาคต เป็นการาศความพร้อมและศักยภาพของประเทศไทยในฐานะ World Leader ด้านการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพและความงาม อีกทั้งยังเป็นการเจาะสู่ตลาดใหม่ๆ ซึ่งเป็นประเทศที่สนใจด้านสุขภาพอย่างมาก เช่น จีนและรัสเซีย โดยทาง ททท.เชื่อว่า กลุ่มบริการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนี้ จะเป็นตัวแปรสำคัญที่จะช่วยสร้างรายได้ให้กับประเทศไทย เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลตั้งไว้ นั่นคือ 2 ล้านล้านบาท ในปี 2558

แสดงผล 14 ครั้ง