ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

งานมหัศจรรย์ใต้ฟ้าพระบารมี

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวกิจกรรมมหัศจรรย์ใต้ฟ้าพระบารมี ในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๓:๐๐ น. – ๑๕: ๐๐ น. ณ โถงรับรองการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยมีนางวิไลวรรณ ทวิชศรี รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท. เป็นประธานการแถลงข่าว ร่วมด้วยคณะผู้ร่วมจัดงาน อาทิ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ(องค์การมหาชน) และผู้แทนมูลนิธิโครงการหลวง แถลงข่าวการจัดงานมหัศจรรย์ใต้ฟ้าพระบารมี ณ โถงรับรอง ชั้น ๑ อาคาร ททท. ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร โดยมีหน่วยงานร่วมจัดกว่า 14 หน่วยงาน และสื่อมวลชนเข้าร่วมงาน

ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของการเสด็จพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ มิได้เป็นดั่งการเดินทางทั่วไป แต่ได้สร้างประโยชน์ต่อประเทศไทยอย่างอเนกอนันต์ เกิดเป็นแหล่งทรัพย์สินแห่งแผ่นดิน ที่ยั่งยืน ททท. จึงได้กำหนดจัดงานมหัศจรรย์ใต้ฟ้าพระบารมี ในวันที่ ๒๑-๒๓ กันยายน ๒๕๕๕ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐น. – ๒๐.๐๐ น. ณ เพลนนารีฮอลล์ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในวโรกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ในปี พ.ศ.๒๕๕๔ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา รวมทั้งเฉลิมพระเกียรติพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ซึ่งทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา อันเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของปวงชนชาวไทยที่จะได้มีส่วนร่วมในเหตุการณ์มหามงคลนี้  ททท.  จึงเผยแพร่และนำเสนอโครงการในพระองค์ให้ประชาชนประจักษ์ในพระอัจฉริยภาพและตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่โครงการในพระองค์ และกระตุ้นให้เกิดการเดินทาง สร้างการหมุนเวียนเงินตราภายในประเทศและการกระจายรายได้สู่ภูมิภาค

จึงขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมเฉลิมพระเกียรติและระลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในงานมหัศจรรย์ใต้ฟ้าพระบารมี  ตั้งแต่วันที่ ๒๑- ๒๓ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. - ๒๐.๐๐ น. ณ เพลนนารีฮอลล์ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร

การจัดงานประกอบด้วยกิจกรรมหลากหลาย  เพื่อส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวที่ประชาชนสามารถเดินทางตามไปร่วมชื่นชมพระอัจฉริยภาพได้ ในแนวความคิดในการเดินทางมหัศจรรย์ใต้ฟ้าพระบารมี ด้วยการรวบรวมกิจกรรมน่าสนใจมากมาย ความโดดเด่นอยู่ที่การนำโครงการหลวงมาจำลองไว้ในเพลนนารีฮอลล์ พร้อมด้วยพรรณไม้ดอก ไม้ผลที่ปลูกเฉพาะงานนี้กว่าหมื่นต้น จัดเป็นพื้นที่สวนให้ชื่นชมและซื้อหาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้เหมือนอยู่ท่ามกลางโครงการหลวง นอกจากนี้ ยังรังสรรค์กิจกรรมน่าชมอีกมากมาย ได้แก่

๑. สู่มหัศจรรย์การแสดงวิจิตรงดงาม ในพิธีเปิดด้วยการแสดงชุดชักนาคดึกดำบรรพ์ และขบวนแห่ชุดสยามประภัสสร และ การแสดงชุดพิเศษทุกวัน อาทิ การบรรเลงเพลงจากวงออร์เคสตรากับการร้องเพลงประสานเสียงรวมใจครั้งแรกจากวงดุริยางค์ ๓ เหล่าทัพร่วมกับผู้ประกอบการจากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและนักแสดงรวมกว่า ๒๐๐ คน รวมทั้งการแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติ และการแสดงจากศิลปินทุกแขนงทุกวัน

๒. เปิดประตูสู่โลกมหัศจรรย์โครงการในพระองค์ และอลังการสวนโครงการหลวงกลางกรุง โรงงานดอยคำรวมทั้งผลิตภัณฑ์คัดพิเศษจากร้านภูฟ้า ร้านภัทรพัฒน์ ร้านจิตรลดา ร้านศิลปาชีพ ๙๐๔ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ(องค์การมหาชน) พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศ และโครงการพิเศษสวนเกษตรเมืองงาย

๓. ชมความงามของชุดไทยพระราชนิยมในสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ  ที่ทรงให้มีการปรับปรุงพัฒนาอย่างเหมาะสมกับกาลสมัย และเคยฉลองฉลองพระองค์เป็นแบบอย่างได้อย่างสง่างาม พร้อมนิทรรศการเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่สวยงาม

๔. นิทรรศการเทิดพระเกียรติแบบสื่อประสมเชิงโต้ตอบ(interactive) นิทรรศการท่องเที่ยว “มหัศจรรย์ความสุขสุดขอบฟ้า”และ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานพระราชดำริ บริษัทรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัด(มหาชน) บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด

๕. ชมนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ และร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของทั้ง 3 พระองค์ ด้วยการส่งภาพถ่ายจากพื้นที่โครงการในพระองค์ ที่สะท้อนความงามและความคิดดีๆ เข้ามาประกวดภาพถ่ายในโครงการ "ภาพเล่าเรื่องเบื้องพระยุคลบาท” ชิงถ้วยพระราชทาน

๖. ชมการประกวดโคมประดิษฐ์เฉลิมพระเกียรติ ชิงถ้วยพระราชทาน ด้วยแนวคิดสร้างสรรค์จากสถาบันการศึกษาต่างๆที่มาร่วมประกวด เป็นการรวมงานออกแบบตกแต่งพื้นที่เข้ากับงานประดิษฐ์ฝีมือชั้นสูง สร้างสรรค์เป็นโคมประดับ และรับการตัดสินจากผู้ทรงคุณวุฒิระดับชาติ

๗. ชมเส้นทางมหัศจรรย์ใต้ร่มพระบารมี ที่รวบรวมเส้นทางและแหล่งท่องเที่ยวจากโครงการในพระองค์มาให้ประชาชนชื่นชมและสามารถเดินทางไปเองได้ พร้อมบริการจัดทริปเดินทางเฉพาะคน กลุ่ม หรือ บริษัท ในราคาพิเศษ

นอกจากนี้ ยังมีการสาธิตการทำอาหารจากผลิตผลโครงการหลวง ตั้งแต่ อาหารคาว หวาน ลือชื่อระดับโลก  สำหรับผู้ชื่นชอบกาแฟ ขอเชิญพบกับกาแฟสดชาวเขาและขนมเลิศรส ทั้งอร่อยและคุณภาพสูง รวมทั้งกิจกรรมอื่นให้ร่วมสนุกมากมาย 

โครงการต่างๆ เกิดขึ้นจากการเสด็จพระราชดำเนินทรงงานของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ เพื่อความกินดีอยู่ดีของประชาชนทั่วทุกถิ่น จนบัดนี้โครงการต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆ รวมทั้งเรื่องราวเหลือคณานับที่ถ่ายทอดถึงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ก่อให้เกิดบูรณาการ และแหล่งท่องเที่ยวที่ประชาชนสามารถเดินทางเข้าถึง ถือเป็นการสร้างแรงบันดาลใจและเปิดโอกาสให้คนไทยได้เดินทางตามรอยพระราชดำริ เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับเมืองไทย และเป็นทรัพย์แห่งแผ่นดินตลอดไป

แสดงผล 20 ครั้ง