ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

โครงการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๕๖

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัด Mobile Unit ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards 2013) ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๕๖ ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕   ณ โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา  เพื่อเชิญชวนให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยว หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยว ส่งผลการเข้าร่วมประกวดเพื่อกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันในเชิงคุณภาพด้านการบริหารจัดการ และการบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและเพื่อประโยชน์ด้านการส่งเสริมการตลาดและการมีส่วนร่วมทางสังคม ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง   เพื่อให้เกิดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

นายสุหฤทธิ์  ชาญวนังกูร  ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานนครราชสีมา  กล่าวว่า การประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards 2013) ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๕๖ เพื่อส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อาทิ แหล่งท่องเที่ยว โรงแรมที่พัก การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ รายการนำเที่ยว องค์กรสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว ตลอดจนนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี เพื่อคัดเลือกสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ และยกย่องเชิดชูผู้ประกอบการที่มีการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวและบริการที่ได้มาตรฐานในมิติที่ยั่งยืน  รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย       เป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวที่ได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ  ซึ่งองค์การท่องเที่ยวโลก (UNWTO) ให้การสนับสนุนว่าเป็นรางวัลที่ ททท.มีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงในการส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศ โดยจะมีพิธีมอบรางวัล วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ ซึ่งตรงกับวันท่องเที่ยวโลก (World Tourism Day) “และนี่จะเป็นอีกหนึ่งแห่งความสำเร็จส่วนหนึ่งที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  ต่างภาคภูมิใจและสามารถบอกกล่าวได้ว่าความสำเร็จและความน่าชื่นชมจะถูกพัฒนาและต่อยอดไปสู่สิ่งที่ได้สร้าง  รวมถึงการพัฒนาคุณภาพอย่างมีความรับผิดชอบและยั่งยืนต่อไป...”

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๕  ขอรับใบสมัคร หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โทรศัพท์ ๐ ๒๒๕๐ ๕๕๐๐ ต่อ ๔๔๙๖ -๔๔๙๙ หรือ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://tourismawards.tourismthailand.org

แสดงผล 5 ครั้ง