ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

งาน “สมุทรสาคร Expo 2012”

นางสาวอังคณา พุ่มผกา ผู้อำนวยการสำนักงาน  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสมุทรสงคราม (สมุทรสงคราม นครปฐม สมุทรสาคร) เปิดเผยว่า จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน และททท. สำนักงานสมุทรสงคราม  กำหนดจัดงาน “สมุทรสาคร Expo 2012” ขึ้นในวันที่ 31 สิงหาคม-9 กันยายน 2555 ตั้งแต่เวลา 12.00น.-20.00 น. ณ ตลาดทะเลไทย ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง ฯ จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งการจัดงาน ในปีนี้คณะกรรมการฯ ได้จัดโซนแสดงสินค้าให้สอดคล้องกับคำขวัญของจังหวัดสมุทรสาคร   คือ  

เมืองประมง ดงโรงงาน ลานเกษตร เขตประวัติศาสตร์ ภายในงานมีการจัดแสดงสินค้าและจำหน่ายอาหารทะเลสด อาหารทะเลแปรรูป อาหารทะเลแช่เยือกแข็ง ผลิตภัณฑ์ด้านอุตสาหกรรมเกี่ยวกับอาหาร ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP  สาธิตการทำเครื่องเบญจรงค์ การจัดแสดงกล้วยไม้  สินค้าเกษตร อาทิ พุทรา ชมพู่ ฝรั่ง ลำไย โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อนที่จำหน่ายในราคาเพียงลูกละ 4 บาท การแสดง MOTER SHOW และการแสดงนวัตกรรมของกระทรวงทั้ง 20 กระทรวงในจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมทั้งมีการแสดงโครงการส่งเสริมและการพัฒนาการผลิตมะพร้าวของกลุ่มภาคกลางตอนล่าง  8 จังหวัด อีกด้วย จึงขอเชิญชวนทุกท่านที่สนใจ มาเที่ยวชมงานสมุทรสาคร Expo 2012 นอกจากท่านจะได้เดินเลือกซื้อสินค้าต่างๆ จากผู้ประกอบการโดยตรงในราคาย่อมเยาแล้ว ท่านยังสามารถพบกับ นักร้อง นักแสดง ตลก และการแสดงบนเวทีอีกมากมาย

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร โทร. 0 3446 9656  หรือ  ททท. สำนักงานสมุทรสงคราม  โทร. 0 3475 2847-8  E-mail : tatsmsk@tat.or.th

แสดงผล 6 ครั้ง