ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

องค์การสวนพฤกษศาสตร์เชิญร่วมกิจกรรม ประกวดภาพถ่าย “มหัศจรรย์พรรณไม้งามเทิดพระเกียรติ”ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ดร. สุญาณี  เวสสบุตร รองผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ กล่าวว่า เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.สง่า สรรพศรี เพื่อการวิจัยและมูลนิธิภาพถ่ายแห่งประเทศไทย ได้จัดให้มีกิจกรรมการประกวดภาพถ่าย “มหัศจรรย์พรรณไม้งามเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ” ขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ในการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านคุณค่าของทรัพยากรพืช อีกด้วย

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาถ่ายภาพดอกไม้ พรรณไม้ ในพื้นที่องค์การสวนพฤกษศาสตร์ฯ ได้ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม ถึง 30 กันยายน 2555 ตั้งแต่เวลา 05.00 – 19.00 น. ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ สวนพฤกษศาสตร์ บ้านร่มเกล้า พิษณุโลกในพระราชดำริ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก สวนพฤกษศาสตร์ เมืองพล  อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น  สวนพฤกษศาสตร์ระยอง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง  และสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า  อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย โดยช่างภาพที่จะส่งภาพเข้าประกวดต้องมาลงทะเบียนด้วยตนเองที่ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์และสวนพฤกษศาสตร์สาขาเท่านั้น ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิทัล ขนาดของไฟล์  มีความละเอียด อย่างน้อย 6 ล้านพิกเซล และรูปแบบของไฟล์ในแบบมาตรฐาน .TIFF หรือ .JPEG (ไม่รับภาพที่เป็น RAW FILE และไฟล์ที่เป็นสกุลอื่น) ผู้ส่งภาพเข้าประกวดมีสิทธิ์ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดได้คนละไม่น้อยกว่า 3 ภาพแต่ไม่เกิน  10  ภาพ สามารถตกแต่งภาพพื้นฐานได้ ภาพถ่ายจะต้องดูเป็นธรรมชาติ และต้องขยายเป็นภาพถ่ายขนาดของภาพ 8 X 10 นิ้ว หรือ 8 X 12 นิ้ว ไม่ต้องติดกรอบ ส่งมาพร้อมกับไฟล์ภาพที่ส่งเข้าประกวดและไฟล์ภาพต้นฉบับ บันทึกลงแผ่นซีดี รวมทั้งกรอกแบบฟอร์มนำส่งภาพ ซึ่งสามารถ download แบบฟอร์มได้จากทางเว็บไซต์ www.qsbg.org หรือขอรับแบบฟอร์มได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ สวนพฤกษศาสตร์ฯ ทุกแห่ง

ทั้งนี้ สามารถส่งภาพเข้าประกวดสามารถส่งได้ 2 ทาง ดังนี้ ทางไปรษณีย์  ระหว่างวันที่ 1 – 14 ตุลาคม 2555 ส่งถึง งานประชาสัมพันธ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เลขที่ 100 หมู่ 9 ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  50180 และ ส่งด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 12 – 14 ตุลาคม 2555 (ไม่เว้น     วันหยุดราชการ)ตั้งแต่เวลา 11.00 – 16.00 น. ณ งานประชาสัมพันธ์องค์การ                       สวนพฤกษศาสตร์ หรือที่ ร้าน Goon Studio ชั้น 4 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ที่สี่แยกปทุมวัน หัวมุมถนนพระราม 1 และถนนพญาไท ตรงข้ามห้างมาบุญครอง และสยามดิส           คัฟเวอรี่ (ผลงานภาพถ่ายที่ส่งเกินกำหนดเวลาจะไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกและตัดสิน ในกรณีที่ส่งทางไปรษณีย์จะถือเอาวันที่ลงตราประทับของไปรษณีย์เป็นสำคัญ) ทั้งนี้ จะมีการตัดสินผลงานภาพถ่ายในวันที่ 27 ตุลาคม 2555 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และประกาศผลการตัดสินภาพถ่าย วันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 ทางเว็บไซต์ : www.qsbg.org  สำหรับรางวัลการประกวดภาพถ่ายมีดังนี้ รางวัลยอดเยี่ยมถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรรางวัลดีเด่น จำนวน 3 รางวัลๆ ละ 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลชมเชย จำนวน 80 รางวัลๆ ละ 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมประกวดภาพถ่าย “มหัศจรรย์พรรณไม้งามเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ” ซึ่งนอกจากจะได้เข้าร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ในครั้งนี้แล้ว ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้สัมผัสคุณค่าแห่งธรรมชาติ มหัศจรรย์แห่งพืชพรรณความงดงามของพรรณไม้ไทยพร้อมกับบรรยากาศอันน่ารื่นรมย์ของแต่ละสวนสาขาอีกด้วย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.qsbg.org  และงานประชาสัมพันธ์ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ โทรศัพท์ 053-841234 สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลกในพระราชดำริ โทรศัพท์ 055-316713-5 สวนพฤกษศาสตร์เมืองพล ขอนแก่น โทรศัพท์ 043-210157 สวนพฤกษศาสตร์ระยอง โทรศัพท์ 038-638881และสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย โทรศัพท์ 055-910248-9

แสดงผล 8 ครั้ง