ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท.จัดงาน“มหัศจรรย์มรดกไทย... ลิเก”ใจกลางกรุงเทพชวนท่องเที่ยวไทย ผ่านลิเกไฮเทค 20 - 22 ก.ค.นี้

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)จัดงาน “มหัศจรรย์มรดกไทย... ลิเก” หวังกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวไทยผ่านการแสดงลิเกไฮเทคที่ผสมผสานเทคนิคมัลติมีเดียที่ทันสมัย  มั่นใจช่วยสร้างสีสันและเพิ่มมูลค่าทางการตลาดให้กับการท่องเที่ยวไทย

นายสุรพล เศวตเศรนี ผู้ว่าการ ททท. เปิดเผยว่า ททท.เตรียมจัดงาน  “มหัศจรรย์มรดกไทย... ลิเก” ในวันที่ 20 – 22 กรกฎาคม 2555 เวลา 12.00 – 21.00  น. ณ พาร์คพารากอน สยามพารากอนเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และคุณค่าของมรดกไทย  โดยเฉพาะมรดกวัฒนธรรมด้านลิเกที่อยู่คู่สังคมไทยมายาวนาน มาผสมผสานกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้การแสดงลิเกเป็นที่น่าสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ 

พร้อมกันนี้ยังส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสรรค์สินค้าท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ให้เกิดมูลค่าเพิ่มโดยนำฐานความรู้ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยมาเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว ซึ่งจะช่วยสร้างความประทับใจให้กับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มทางการตลาดโดยใช้กิจกรรมเป็นจุดขาย

สำหรับประโยชน์ที่จะได้รับจากการจัดงานในครั้งนี้ จะช่วยส่งเสริมกลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวของประเทศไทย ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ประกอบกับตอบสนองยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว Thainess – Thai Touch และยุทธศาสตร์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ Creative Tourism ในการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้แพร่หลายและกว้างขวางยิ่งขึ้นสอดรับกับปีมหัศจรรย์เมืองไทย (Miracle Year of Amazing Thailand)     

นายสุรพล  กล่าวต่อว่า ศิลปะลิเกจะเป็นการช่วยเล่าเรื่องการท่องเที่ยวของไทย ที่นำเสนอวิถีชีวิตพื้นบ้านของไทยที่ยังคงดำรงสืบทอดอยู่คู่สังคมไทยมาหลายยุคหลายสมัย และยังเป็นศิลปะที่มีการผสมผสานมรดกไทยทุกแขนง ทั้งจิตรกรรมที่ใช้สร้างสรรค์ฉาก นาฏกรรมหรือท่าร่ายรำ วรรณกรรมที่นำมาเป็นบทเเสดง และคีตศิลป์ ที่สามารถสื่อสารได้ถึงความงดงามทางวัฒนธรรมไทยได้อย่างครบถ้วน เข้าใจง่าย สะท้อนความเป็นไทยได้อย่างชัดเจน                                                                          

“หากนำการเเสดงลิเกมาเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ และเพิ่มเสน่ห์ของฉากต่อสู้ด้วยเทคนิคLive! VDO Synchronizationและนำเสนอความวิจิตรงดงามของงานจิตรกรรมไทยผ่านฉากลิเก LED ขนาดใหญ่ จะช่วยสร้างสีสันและเป็นจุดขายที่ช่วยสร้างความประทับใจและประสบการณ์แปลกใหม่ให้กับผู้ชมมากขึ้นนับได้ว่ากิจกรรมดังกล่าวมีประโยชน์และมีความโดดเด่นในการสร้างสรรค์ รวมทั้งยังช่วยสร้างความแตกต่างให้กับการท่องเที่ยวของไทยอีกด้วย” ผู้ว่าการ ททท. กล่าว

งาน  “มหัศจรรย์มรดกไทย... ลิเก” ครั้งนี้ ททท.ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษาข้อมูลเพื่อให้เกิดความถูกต้องและตรงตามมาตรฐานของลิเกไทย  ได้แก่ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. สุรพล วิรุฬห์รักษ์  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนุกูล  โรจนสุขสมบูรณ์พร้อมกันนี้ยังได้รับเกียรติจากนายบุญเลิศ นาจพินิจ นายวิโรจน์ วระวัฒนานนท์ นายเด่นชัย เอนกลาภ และพงษ์ศักดิ์ สวนศรี เป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ด้านลิเก เพื่อควบคุมการแสดง และบทประพันธ์ต่างๆ ทั้งยังได้รวมดาวลิเกดังของเมืองไทย อาทิ ไชยา มิตรชัย, ทูลไท บางระจันทร์, ณัฐ ชัยอนันต์, ผาภูมิ มาลัยนาค และจันทรา ดาราทิพย์ มาร่วมให้ความเพลิดเพลินภายในงาน นอกจากนี้ยังมีการแสดงพื้นบ้านอีกมากมาย

แสดงผล 30 ครั้ง