ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ล่องแก่งน้ำใส... ต้องไปหินเพิง กิจกรรมท่องเที่ยวผจญภัยและเรียนรู้ธรรมชาติ ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

นายบูรณศักดิ์  ฤกษ์สำรวจ  ผู้อำนวยการสำนักงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  สำนักงานนครนายก เปิดเผยว่า เพื่อสร้างกระแสการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลล่องแก่งหินเพิง  กิจกรรมท่องเที่ยวผจญภัยของจังหวัดปราจีนบุรี  รวมทั้งประชาสัมพันธ์การบริการที่มีมาตรฐานสากลในการบริการกิจกรรมล่องแก่ง  ททท.สำนักงานนครนายก  ร่วมกับ จังหวัดปราจีนบุรี   อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  สมาคมท่องเที่ยวปราจีนบุรี  ชมรมผู้ประกอบการล่องแก่งหินเพิง  และองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  จัดการแข่งขันชิงแชมป์เรือยางล่องแก่งประเทศไทย ณ  แก่งหินเพิง ปราจีนบุรี  ในวันที่  17 – 19 สิงหาคม 2555  ณ  อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  อำเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี  โดยแบ่งการแข่งขันเป็น 2 ประเภท  ได้แก่

1.ประเภททั่วไปแพยาง  2  รายการ 

-   ประเภทมืออาชีพทั่วไป ระยะทาง 11.5 กิโลเมตร จะต้องมีผู้สมัครเข้าแข่งขันที่ผ่านการควบคุมแพยางมาก่อน ไม่จำกัดเพศ จำนวน 6  คน   

-   ประเภทมืออาชีพทั่วไป  ระยะทาง 4.5 กิโลเมตร  จะต้องมีผู้สมัครเข้าแข่งขันที่ผ่านการควบคุมแพยางมาก่อน  ไม่จำกัดเพศ จำนวน  6 คน  

2.ประเภทมือสมัครเล่นท่องเที่ยวแพยาง 1รายการ

-  แพยาง  6  คน  ท่องเที่ยวผสม 4.5 กิโลเมตร (มือสมัครเล่น)  จะต้องมีผู้สมัครเข้าแข่งขันที่ผ่านการควบคุมแพยางมาก่อนได้ไม่เกิน 2 คน และฝีพายไม่จำกัดเพศอีกจำนวน 4 คน  

** ทุกประเภทการแข่งขันมีค่าสมัครทีมละ 4,000 บาท

รางวัลการแข่งขัน

รางวัล

มืออาชีพ

11 กม.

มืออาชีพ

4.5 กม.

มือสมัครเล่น

4.5 กม.

ชนะเลิศ

20,000

15,000

10,000

รองชนะเลิศ อันดับที่ 1

10,000

8,000

5,000

รองชนะเลิศ อันดับที่ 2

5,000

5,000

3,000

** รางวัลชนะเลิศในแต่ละประเภทได้รับถ้วยรางวัล  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 – 2 จะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ

เงื่อนไขการชำระเงิน  ชำระโดยโอนเงินเข้าบัญชี  สมาคมท่องเที่ยวปราจีนบุรี  ธนาคารกสิกรไทย  สาขากบินทร์บุรี  บัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 202235694-6   และกรุณาส่งใบสมัคร  พร้อมสำเนาใบนำฝากเงินธนาคารมา ที่ โทรสารหมายเลข  0-3731-2286 ทั้งนี้ คณะผู้จัดการแข่งขันสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไป-กลับ กิโลเมตรละ 5 บาท /ทีม

กำหนดการแข่งขัน

วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม  2555  เวลา 08.00 น เป็นต้นไป

นักกีฬาทุกทีมที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน  ณ  ผึ้งหลวงแคมป์กราวด์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี (โทร.0-3748-6761, 08-4104-7799)

วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2555 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป 

-          การแข่งขันประเภทมืออาชีพ 4.5 กิโลเมตร  รอบที่ 1

วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2555 เวลา  08.00 น. เป็นต้นไป

-          การแข่งขันประเภทมืออาชีพ 4.5 กิโลเมตร รอบที่ 2

-          การแข่งขันประเภทมือสมัครเล่น 4.5 กิโลเมตร

-          การแข่งขันประเภทมืออาชีพมาราธอน  11.5 กิโลเมตร  

การสมัคร

การสมัครเข้าแข่งขันให้แต่ละทีมยื่นใบสมัคร    เพื่อส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันแต่ละประเภทโดยยื่นใบสมัคร ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2555 โดยติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและยื่นใบสมัคร  ได้ที่

 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครนายก  โทร.0-3731-2282, 0-3731-2284

 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี  โทร.  0-3747-1658-9

 สมาคมท่องเที่ยวปราจีนบุรี โทร.08-4104-7799

 ชมรมผู้ประกอบการล่องแก่งหินเพิง โทร.08-1515-1946

          ติดต่อสอบถามข้อมูลและตัวอย่างเส้นทางท่องเที่ยวได้ที่  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  (ททท.) สำนักงานนครนายก  โทร. 0-3731-2282,  0-3731-2284  เปิดบริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ  ตั้งแต่เวลา  08.30 – 16.30 น.  หรือดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.tat8.com 

แสดงผล 27 ครั้ง