ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเศรษฐกิจ

ประเทศไทยได้รับ 3 รางวัลจากการประกวด 2012 PATA Gold Awards ซึ่งเป็นสุดยอดรางวัลท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค

มื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๕ นางวิไลวรรณ ทวิชศรี รองผู้ว่าการด้านสินค้า และธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้เป็นผู้แทน ททท. รับรางวัล PATA Grand Awards จากการประกวด 2012 PATA Gold Awards ประเภท Corporate Environmental Programme จากผลงานโครงการปฏิญญารักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซึ่ง ททท. ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ ส่วนอีก ๒ รางวัลที่ ททท. ได้รับคือ PATA Gold Awards ในประเภท Ecotourism Project จากผลงานโครงการเกษรตรอินทรีย์ สนามบินสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย และประเภท Heritage จากผลงานชุมชนบ้านนาต้นจั่น จังหวัดสุโขทัย ซึ่งการมอบรางวัลนี้จัดขึ้น ณ โรงแรม The Royale Chulan, กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ทั้งนี้รางวัล  PATA Gold Awards นับเป็นรางวัลที่มีความสำคัญรางวัลหนึ่งของภูมิภาคเอเชีย และแปซิฟิค ที่ สมาคมส่ง​เสริม​การท่อง​เที่ยวภูมิภาค​เอ​เชีย​แปซิฟิก (Pacific Asia Travel Association -PATA) มอบให้แก่องค์กร อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบุคคลที่ได้ทำผลงานโดดเด่นประสบความสำเร็จในการ พัฒนาและส่งเสริมการเดินทางและการท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 

แสดงผล 17 ครั้ง