ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

จังหวัดตราดจัดงาน “เที่ยวสวนสุขสันต์ แดนสวรรค์ผลไม้”

ในช่วงระหว่างเดือนเมษายน – มิถุนายนของทุกปี เป็นช่วงของชาวเกษตรกรสวนผลไม้ ซึ่งมีผลผลิตที่มีคุณภาพออกสู่ท้องตลาดมากมาย จังหวัดตราดเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีการปลูกผลไม้มากไม่แพ้จังหวัดอื่น ของประเทศไทย ผลไม้ที่ออกมาช่วงนี้ส่วนใหญ่เป็น ทุเรียน, เงาะ, มังคุด, ลองกองและระกำ โดยพื้นที่เพาะปลูก
ส่วนใหญ่จะกระจายอยู่ตามอำเภอเขาสมิง, อำเภอบ่อไร่, อำเภอคลองใหญ่, อำเภอเกาะช้างและอำเภอเมือง

 จังหวัดตราด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของชาวเกษตรกรสวนผลไม้ จึงส่งเสริมกิจกรรมเที่ยวสวนผลไม้เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดตราดและประชาสัมพันธ์ผลไม้นานาชนิดของจังหวัดตราดให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะรสชาติและผลผลิตที่มีคุณภาพในระดับส่งออก ในปีที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจมากมาย เพราะกิจกรรมการเที่ยวสวนของจังหวัดตราดมีรูปแบบการเที่ยวชมที่แตกต่างจากสวนผลไม้อื่น คือ การคำนึงถึงคุณภาพการผลิตผลไม้ซึ่งใช้ปุ๋ยชีวภาพซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และการนั่งรถแทร๊คเตอร์เที่ยวชมสวนผลไม้ในบรรยากาศชาวสวนอย่างแท้จริง ดังนั้น ในปีนี้จังหวัดตราด โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานตราด ร่วมกับ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตราด, สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด, องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด, ชาวสวนผลไม้, หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดตราด ร่วมกันจัดงาน “เที่ยวสวนสุขสันต์ แดนสวรรค์ผลไม้” ภายใต้คำขวัญ “เที่ยวสวนผลไม้ตราด 100 บาท ฟาดเต็มอิ่ม” ช่วงระหว่างเดือนเมษายน – กรกฎาคม ปี 2555 ณ พื้นที่เกษตรกรรมในอำเภอเขาสมิงและพื้นที่ใกล้เคียง

สำหรับกิจกรรมต่าง ๆ ในงานประกอบไปด้วย การเที่ยวชมโรงงานแปรรูปทุเรียนคุณภาพส่งออก, เลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึก, ชมสวนผลไม้ อาทิ สวนเงาะ, ทุเรียน, มังคุด, ลองกอง, สละ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเสริมอื่น ๆ อีก เช่น การสักการะศาลเจ้าพ่อเขาสมิง, การล่องเรือและลงเล่นน้ำแม่น้ำเขาสมิง, ขับรถไถชมสวนด้วยตนเอง, เดินป่าศึกษาสมุนไพรท้องถิ่นและกิจกรรมและอื่น ๆ อีกมากมาย สำหรับสวนผลไม้ของชาวจังหวัดตราดที่เข้าร่วมโครงการมีดังนี้

 

1.  สวนผลอำไพ : สวนผลไม้เกษตรอินทรีย์ ผลไม้เด่น เงาะ, ลองกองและทุเรียน

2.  สวนแสนรักษ์ : ชมสวนผลไม้เกษตรอินทรีย์และแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ผลไม้เด่น เงาะ, มังคุดและทุเรียน

3.  สวนตาหงิม : สวนเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มเห็ดเป๋าฮื้อ

4.  สวนหนอนบุ้ง : ชมสวนเกษตรอินทรีย์ (Organic) ผลไม้เด่น มังคุด, เงาะและทุเรียน

5.  สวนคุณไพฑูรย์ : ชมสวนทุเรียนคุณภาพส่งออก ผลไม้เด่น ทุเรียน, มังคุดและลองกอง

6.  สวนหลังบ้าน : นั่งรถไถชมสวน การคั่วเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ ผลไม้เด่น เงาะและสละ

7.  สวนสวรรค์ตะวันออก จำหน่ายบัตรเข้าชมสวน สินค้าของฝากและชมการแปรรูปผลไม้ส่งออก

นายวรนิติ์ กายราศ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานตราด
กล่าวเสริมว่า ในวันที่ 11 – 13 พฤษภาคม 2555 จังหวัดตราดมีการจัดงาน “วันระกำหวาน ผลไม้และของดีเมืองตราด” ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดตราด โดยกิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วยการประกวดผลไม้ยักษ์,
การจัดแสดงปลาย่ำสวาท (ปลากะรังจุดฟ้า), การประกวดสุนัขพันธุ์ไทยหลังอาน, การประกวดไก่ชนพื้นเมือง,
การประกวดปรุงอาหารจากผลไม้และนิทรรศการเกี่ยวกับการเกษตร เป็นต้น และงานเทศกาลผลไม้และของดีเกาะช้างประจำปี 2555 ในวันที่ 30 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2555 ณ สนามหน้าสำนักงานที่ว่าการอำเภอเกาะช้าง
มีกิจกรรมการประกวดผลไม้, แข่งขันกินผลไม้, วิ่งผลัดทุเรียน, แข่งปอกและขูดมะพร้าวและทำข้าวคลุกกะปิยักษ์

 

สำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปยังเกาะช้างในช่วงเดือนเมษายน - มิถุนายน ยังมีสวนเกษตรกรที่มีพื้นที่อยู่ในเส้นทางฝั่งตะวันออก (ด่านเก่า, ด่านใหม่และสลักเพชร) มีกิจกรรมเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรบนเกาะช้าง เช่น การทำปุ๋ยหมัก, การทำน้ำส้มควันไม้และการผลิตเชื้อบิววาเรีย เป็นต้น

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานตราด (039) 597-259
สวนสวรรค์ตะวันออก (039) 537-300, 08-6366-3025


แสดงผล 5 ครั้ง