ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

งานระกำหวาน ผลไม้และของดีเมืองตราด ประจำปี 2555

จังหวัดตราด เป็นจังหวัดสุดท้ายชายแดนภาคตะวันออก  มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศกัมพูชา โดยมีแนวเทือกเขาบรรทัดเป็นแนวกั้นชายแดน   และอ่าวไทย   ซึ่งมีเกาะแก่งที่สวยงามมากมาย   ถึง 52 เกาะ  หมู่เกาะช้างที่เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป    ประกอบด้วย   เกาะช้าง   เกาะหมาก   เกาะกูด   เกาะหวาย   เกาะรัง  เป็นต้น จากการที่จังหวัดตราดมีพื้นที่ติดกับอ่าวไทยตามลักษณะทางภูมิศาสตร์ จะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้  ทำให้มีฝนตกชุกเกือบตลอดทั้งปี พื้นที่ส่วนใหญ่จึงมีความอุดมสมบูรณ์     เหมาะแก่การเพาะปลูกไม้ผล     ทำให้จังหวัดตราดเป็นแหล่งที่มีผลไม้ที่มีชื่อเสียงและมีคุณภาพหลากหลายชนิด    เช่น  สับปะรดพันธุ์ตราดสีทอง ทุเรียนเกาะช้าง เงาะ มังคุด  ลองกอง  ระกำ   โดยเฉพาะระกำ    เป็นผลไม้พื้นเมือง

เป็นพืชตระกูลเดียวกับหมาก  มะพร้าว   และปาล์ม   ส่วนใหญ่จะขึ้นเองตามธรรมชาติในพื้นที่ที่มีความชื้นสูง ระกำผลอ่อนจะมีรสฝาด ผลโตจะมีรสเปรี้ยว ใช้ปรุงอาหารแทนมะนาวได้ เมื่อผลแก่จัดและสุกงอมจะมีรสชาติหวานหอมอย่างมีเอกลักษณ์ชวนให้รับประทาน  จังหวัดตราดจึงสมเป็นดินแดนสวรรค์ของภาคตะวันออก  ดังคำขวัญของจังหวัด  เมืองเกาะครึ่งร้อย พลอยแดงค่าล้ำ ระกำแสนหวาน หลังอานหมาดี  ยุทธนาวีเกาะช้าง  สุดทางบูรพา

ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่    จังหวัดตราดจะมีผลผลิตทางการเกษตรมีผลไม้จำนวนมากออกสู่ตลาดในช่วงเดือนเมษายน – พฤษภาคม – มิถุนายน   และเพื่อเป็นการส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตร    และเผยแพร่ชื่อเสียงผลไม้ที่มีคุณภาพ    รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดในทุกปี จังหวัดตราดกำหนดให้มีการจัดงานระกำหวานผลไม้และของดีเมืองตราดเป็นประจำทุกปี   ซึ่งในปีนี้การจัดงานดังกล่าว  จังหวัดตราด    โดยผู้ว่าราชการจังหวัด   นางสาวเบญจวรรณ  อ่านเปรื่อง  กำหนดจัดงาน   วันระกำหวาน    ผลไม้และของดีเมืองตราด  ประจำปี 2555     ระหว่างวันที่ 11-13 พฤษภาคม 2555   ณ   บริเวณสวนรุกขชาติ   อำเภอเมือง จังหวัดตราด กิจกรรมในการจัดงานดังกล่าว  ประกอบด้วย

การประกวดผลไม้ 9 ชนิด    ได้แก่    ทุเรียนพันธุ์หมอนทอง,   ลองกอง,   เงาะพันธุ์โรงเรียน,   มังคุด, ระกำหวาน, สับปะรดพันธุ์ตราดสีทอง, สับปะรดพันธ์ปัตตาเวีย, กล้วยไข่ (ส่งออก)  และมะพร้าวคุณภาพ

การประกวดผลไม้ใหญ่ 5 ชนิด ได้แก่  ทุเรียน, สับปะรด, มะพร้าว, ระกำ    และปาล์มน้ำมัน

การประกวดอาหารคาว  ได้แก่  หมูชะมวง, แกงสับปะรดใส่หอย, ประกวดรสชาติไข่เค็ม 

ประกวดอาหารหวาน  ได้แก่   อาหารหวานจากเงาะ 

การประกวดสุนัขพันธุ์ไทยหลังอาน 2 ประเภท    ได้แก่   ประเภทเอกลักษณ์ตราด  และประเภทสุนัขพันธุ์ไทยหลังอานเพศผู้ เพศเมีย

การประกวดไก่พื้นเมือง 3 ประเภท   ได้แก่ ประเภทเหลืองหางขาว, ประดู่หางดำ  และประเภทคละสี, 

การประกวดไข่ไก่ใหญ่  

การแข่งขันที่สนุกสนาน เช่น ตำส้มตำผลไม้ลีลา  แข่งขันกรีดยางพารา,  แข่งขันตำน้ำพริกระกำ,  แข่งขันกินผลไม้เร็วและมากที่สุด,  แข่งขันกวนทุเรียน,   แข่งขันทุเรียนเชื่อม

นอกจากนี้ยังจะมีการจัดนิทรรศการทางวิชาการของส่วนราชการและเอกชน  เกี่ยวกับอาหารปลอดภัยด้านพืชผักผลไม้  ด้านปศุสัตว์ อาหารทะเลสด อาหารทะเลแปรรูป จำหน่ายผลไม้คุณภาพ   สินค้า OTOP ข้าวกล้องหอมนิล ข้าวหอมมะลิแดง อาหารแปรรูป  จำหน่ายสินค้าราคาถูก   รวมทั้งการแสดงมหรสพจากนักร้องชื่อดัง  ชมฟรีตลอดงาน 

ขอเชิญทุกท่านไปเที่ยวชมงานและเลือกซื้อสินค้าเกษตร  ผลไม้ที่มีคุณภาพ  ในงานระกำหวานผลไม้และของดีเมืองตราด ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 11-13 พฤษภาคม 2555 ที่บริเวณสวนรุกขชาติ อำเภอเมือง  จังหวัดตราด

แสดงผล 31 ครั้ง