ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย ชนะเลิศ คว้ารางวัล PATA Gold Award 2012 มาครอบครอง

Pacific Asia Travel Association (PATA) สมาคมส่ง​เสริม​การท่อง​เที่ยวภูมิภาค​เอ​เชีย​แปซิฟิก ก่อตั้งขึ้นอย่าง​เป็นทาง​การ ​ในปี 2495 ที่​เมืองฮอน​โนลูลู มลรัฐฮาวาย สหรัฐอ​เมริกา ​โดยมีวัตถุประสงค์​เพื่อส่ง​เสริม​ให้​เกิด​การ​เดินทางท่อง​เที่ยวมายังภูมิภาค​เอ​เชีย​แปซิฟิก เป็นสมาคมที่ไม่แสวงหาผลกำไร แต่อุทิศตัวเพื่อสร้างความรับผิดชอบของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในด้านการเดินทางและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  

รางวัล PATA Gold Award เป็นรางวัลที่มอบให้องค์กร อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบุคคลที่ได้ทำผลงานโดดเด่นประสบความสำเร็จในการพัฒนาและส่งเสริมการเดินทางและการท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตัดสินโดยผู้เชี่ยวชาญจากคณะกรรมการ Gold Award ซึ่งแบ่งเป็น 6 ประเภท

          1.แคมเปญการตลาด (Marketing campaign)

          2.สิ่งแวดล้อม (Environment)

          3.มรดกและวัฒนธรรม (Heritage and Culture)

          4.การศึกษาและการฝึกอบรม (Education and Training)

          5.สื่อการตลาด (Marketing Media)

          6.สารสารศาสตร์การท่องเที่ยว (Travel Journalism)

นางสาวสรัสวดี อาสาสรรพกิจ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุโขทัย กล่าวว่า ปีนี้เป็นที่น่ายินดีที่ ททท.ส่งผลงาน 2 ชิ้นร่วมชิงรางวัล PATA และผลงานทั้ง 2 ชิ้นนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสุโขทัยซึ่งตรงตาม Concept ของ 7 Green สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศถึง 2 รางวัล มาครอบครอง คือ

1.โครงการเกษตรอินทรีย์ สนามบินสุโขทัย จ.สุโขทัย ชนะเลิศในประเภท Environment-Ecotourism

2.ชุมชนบ้านนาต้นจั่น ต.บ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ชนะเลิศในประเภท Heritage and Culture

ซึ่งในปีนี้จัดให้มีการรับรางวัล ณ โรงแรม The Royale Chulan, กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ในวันที่ 21 เมษายน 2555 โดยตัวแทนจากทั้ง 2 ที่จะบินไปรับรางวัลโดยตรงที่ประเทศมาเลเซียพร้อมกับ ผอ.ททท.สุโขทัย

แสดงผล 21 ครั้ง