ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ข่าวขอเชิญร่วมงาน “เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2555”

นางสาวอังคณา พุ่มผกา ผู้อำนวยการสำนักงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสมุทรสงคราม (สมุทรสงคราม นครปฐม สมุทรสาคร) เปิดเผยว่า  ประเพณีสงกรานต์เป็นประเพณีเก่าแก่ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณ ในความเชื่อดั้งเดิมใช้สัญลักษณ์เป็นองค์ประกอบหลักในประเพณีสงกรานต์ คือ การใช้น้ำเป็นสื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีให้แก่กันและกัน  มีการรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้ใหญ่  การสรงน้ำพระตามสถานที่ต่างๆ  เพื่อเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ไทยที่มีความสุข สร้างความอบอุ่น ความสนุกสนาน  รวมถึงการสร้างมิตรภาพและความผูกพันให้กับคนในครอบครัวและคนที่อยู่รอบข้าง ซึ่งปีนี้มีสถานที่จัดงานสงกรานต์ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม นครปฐม และสมุทรสาคร ที่สำคัญได้แก่

- งานเทศกาลสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย ณ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย วันที่ 13-15 เมษายน 2555 เวลา 10.00-16.30 น. กิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ การสรงน้ำพระพุทธรูป พิธีรดน้ำขอพรศิลปินแห่งชาติ ชมการประกวดเดี่ยวดนตรีไทยเยาวชน กิจกรรมสาธิตงานภูมิปัญญาท้องถิ่น การจำหน่ายอาหารคาว-หวาน  การบรรเลงดนตรีไทย และการแสดงทางวัฒนธรรม

- งานประเพณีสงกรานต์จังหวัดนครปฐม ณ บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ และถนนราชดำเนิน (ถนนต้นสน) วันที่ 13 และ 16 เมษายน 2555 กิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ ชมขบวนแห่ สรงน้ำพระร่วงน้อยและพระเถระผู้ใหญ่ ร่วมเล่นน้ำตามขนบธรรมเนียมไทย ชมการแสดงดนตรี ฯลฯ

- งานประเพณีสงกรานต์วัดบางปิ้ง  ณ วัดบางปิ้ง  จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 13-15 เมษายน 2555 กิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ การทำบุญตักบาตร  ขบวนแห่สงกรานต์ และการประกวดนางสงกรานต์  

- งานนมัสการและสรงน้ำหลวงพ่อบ้านแหลม ณ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร จังหวัดสมุทรสงคราม วันที่ 12-20เมษายน 2555 กิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่  ร่วมสักการะและสรงน้ำหลวงพ่อบ้านแหลม พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวสมุทรสงคราม และเลือกซื้อสินค้า OTOP ฯลฯ

- งานรื่นเริงสงกรานต์ ณ อุทยาน ร.2  ณ อุทยาน ร.2  วันที่ 12-16 เมษายน 2555 กิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ กิจกรรมย้อนรอยขนมไทย สอนทำขนมในวรรณคดี เช่น บุหลันดั้นเมฆ หรุ่มหรือล่าเตียง เป็นต้น การรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ชมการแสดงละครนอก ฯลฯ

- งานสีสันหรรษามหาสงกรานต์ ณ หน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม วันที่ 15 เมษายน 2555 เวลา 10.00-18.00 น. กิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ ขบวนแห่หลวงพ่อบ้านแหลมจำลอง ร่วมเล่นน้ำในอุโมงค์น้ำ และการแสดงดนตรี

จึงขอเชิญนักท่องเที่ยวทุกท่านมาร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อความเป็นสิริมงคลในวันปีใหม่ไทย ส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชนและยังถือเป็นการร่วมกันอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมและเอกลักษณ์ความเป็นไทยอันดีงามให้คงอยู่สืบไป  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ททท.สำนักงานสมุทรสงคราม โทร.0 3475 2847-8  E-mail : tatsmsk@tat.or.th 

แสดงผล 21 ครั้ง