ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท. ชวนคนไทยคลายร้อนในเทศกาล “เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์” ใน ๑๓ พื้นที่หลักทั่วไทย พร้อมมีแพ็คเกจพิเศษ “มหัศจรรย์สงกรานต์ไทย ปี ๒๕๕๕” เที่ยว ๕ ภาค

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดเทศกาล    “เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์” ประจำปี ๒๕๕๕ ใน ๑๓ จังหวัด พร้อมทั้งร่วมกับ ๔ สมาคมท่องเที่ยวในประเทศจัดแพ็คเกจท่องเที่ยวพิเศษ “มหัศจรรย์สงกรานต์ไทย ปี ๒๕๕๕” จำนวน ๕ เส้นทาง ให้เป็นกิจกรรมหนึ่งใน “ปีมหัศจรรย์เมืองไทย ๒๕๕๕”

 เย็นวันนี้ (๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕) ณ บริเวณลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร  นายสุรพล  เศวตเศรนี  ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  เป็นประธานในงานแถลงข่าวเทศกาล    “เย็นทั่วหล้า  มหาสงกรานต์” ประจำปี ๒๕๕๕ โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่จัดงาน  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน  แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน เข้าร่วมงาน

นายสุรพล  ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า  “งานเทศกาล “เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์” เป็นกิจกรรมสำคัญเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูประเพณีอันดีงามในความมหัศจรรย์ด้านวัฒนธรรม ประเพณีของไทยให้เป็นกิจกรรมท่องเที่ยวที่สร้างการรับรู้อย่างแพร่หลายในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะใน “ปีมหัศจรรย์เมืองไทย ๒๕๕๕” ทั้งนี้ งาน “เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์” ประจำปี ๒๕๕๕ กำหนดจัดขึ้น ทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร และอีก ๑๒ พื้นที่ท่องเที่ยวหลักทั่วประเทศ  เหมือนเช่นทุกปี โดยบรรจุในปฏิทินท่องเที่ยว เพื่อสะดวกต่อการส่งเสริมการขายและการตลาด”

สำหรับในเขตกรุงเทพมหานคร ททท. ได้ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดงานเทศกาล  “เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์” ปี ๒๕๕๕  ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๖ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. ณ วัดพระเชตุพลวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์)  โดยมีกิจกรรมไฮไลท์ อาทิ การจำลองสงกรานต์ ๔ ภาค (ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน และภาคใต้) กิจกรรมสรงน้ำพระ การสาธิตการทำอาหารพื้นบ้าน การแสดงทางวัฒนธรรม และในช่วงดังกล่าวซึ่งเป็นช่วงของวันหยุดยาว ททท. ยังได้จัดกิจกรรม สงกรานต์ไหว้พระ ๙ วัด ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๖  เมษายน ๒๕๕๕     ถึง ๓ กิจกรรม  คือ  

“ไหว้พระ ๙ วัด พระอารามหลวง” เพื่อเสริมสิริมงคลในช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่ไทย  ได้แก่ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)  วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม  วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร (วัดแจ้ง) วัดสุทัศน์เทพวราราม ราชวรมหาวิหาร วัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรมหาวิหาร วัดชนะสงคราม ราชวรมหาวิหาร วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร และวัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร

“ไหว้พระ ๙ วัดประจำรัชกาล”  ได้แก่ วัดโพธิ์ (รัชกาลที่ ๑)  วัดอรุณราชวราราม (รัชกาลที่ ๒) วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร (รัชกาลที่ ๓)  วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม (รัชกาลที่ ๔)  วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม (รัชกาลที่ ๕ และรัชกาลที่ ๗)  วัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรมหาวิหาร (รัชกาลที่ ๖) วัดสุทัศน์เทพวราราม ราชวรมหาวิหาร (รัชกาลที่ ๘)  และวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก (รัชกาลที่ ๙)  

“ไหว้พระ ๙ วัดล่องแม่น้ำเจ้าพระยา” ร่วมสักการะและชมความสวยงามตลอด ๒ ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ผ่าน ๙ วัด ได้แก่ วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร วัดอรุณราชวราราม วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร วัดอมรินทราราม วรวิหาร วัดศรีสุดาราม วรวิหาร  วัดคฤหบดี  วัดราชาธิวาส ราชวรวิหาร  วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร และวัดยานนาวา 

ส่วนกิจกรรมการจัดงานสงกรานต์ในพื้นที่เด่นอีก ๑๒ จังหวัด ททท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดกิจกรรมสงกรานต์อย่างยิ่งใหญ่และมีเอกลักษณ์เฉพาะ  ได้แก่ 

 

๑.      ประเพณีสงกรานต์กรุงเก่า จ.พระนครศรีอยุธยา วันที่ ๑๓ - ๑๕ เมษายน ๒๕๕๕

๒.     ประเพณีอัศจรรย์วันสงกรานต์ จ.สุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๕๕ วันที่ ๑๓ - ๑๖ เมษายน ๒๕๕๕

๓.     ประเพณีสงกรานต์ จ.ชลบุรี (ประเพณีสงกรานต์เกาะสีชัง วันที่ ๑๓ - ๑๙ เมษายน ๒๕๕๕  ประเพณีก่อพระทรายวันไหลบางแสน วันที่ ๑๖ - ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕  ประเพณีแห่พญายม - สงกรานต์บางพระ  วันที่ ๑๖ - ๑๘ เมษายน ๒๕๕๕ งานประเพณีวันไหลพัทยา - นาเกลือ วันที่ ๑๘ - ๒๐ เมษายน ๒๕๕๕ งานประเพณีสงกรานต์ศรีมหาราชาและประเพณีกองข้าว วันที่ ๑๙ - ๒๑ เมษายน ๒๕๕๕)

๔.     งานประเพณีสงกรานต์พระประแดง จ.สมุทรปราการ   วันที่ ๒๗ - ๒๙ เมษายน ๒๕๕๕

๕.     งานประเพณีสะรีปี๋ใหม่เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่  วันที่ ๑๒ - ๑๕ เมษายน ๒๕๕๕

๖.     ประเพณีสงกรานต์ จ.สุโขทัย (งานประเพณีแห่ช้างบวชนาค วันที่ ๖ - ๗ เมษายน ๒๕๕๕  งานเที่ยวตลาดโบราณ เล่นสงกรานต์งานวัด  วันที่ ๑๓ - ๑๕ เมษายน ๒๕๕๕  งานประเพณีสงกรานต์และงานเทศกาลอาหารเมืองสวรรคโลก วันที่ ๑๑ - ๑๕ เมษายน ๒๕๕๕)  

๗.     สงกรานต์นครพนม - รื่นรมย์บุญปีใหม่ไทย - ลาว จ.นครพนม  วันที่ ๑๒ - ๑๕ เมษายน ๒๕๕๕

๘.     งานประเพณีสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูน-เสียงแคน และถนนข้าวเหนียว ประจำปี ๒๕๕๕ วันที่ ๑๑ - ๑๘ เมษายน ๒๕๕๕

๙.     งานมหาสงกรานต์อีสานหนองคาย ประจำปี ๒๕๕๕  วันที่ ๑๒ - ๑๕ เมษายน ๒๕๕๕

๑๐.  งานหาดใหญ่มิดไนท์สงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๕ วันที่ ๑๑ - ๑๓ เมษายน ๒๕๕๕

๑๑.  Songkran On The Beach 2012 จ.ภูเก็ต  วันที่ ๑๒ – ๑๓ เมษายน ๒๕๕๕

๑๒.  งานเทศกาลมหาสงกรานต์แห่นางดานเมืองนคร  วันที่ ๑๑ - ๑๕ เมษายน ๒๕๕๕

พิธีเปิดการจัดงานเทศกาล  “เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์” ประจำปี ๒๕๕๕ จะมีขึ้นในวันที่     ๑๒ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ วัดพระเชตุพลวิมลมังคลาราม โดยได้รับเกียรติจาก นายชุมพล ศิลปอาชา รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธี

 นอกจากนี้ เพื่อเป็นการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และเพื่อขานรับนโยบาย ปีมหัศจรรย์เมืองไทย ๒๕๕๕ (Miracle Year of Amazing Thailand 2012) ของรัฐบาล  ททท. จึงได้ร่วมกับ ๔ สมาคมท่องเที่ยว ได้แก่ สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย (สธทท.)  สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวไทย (สนท.) สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) และสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (สทอ.) จัดแพ็คเกจท่องเที่ยวเส้นทางพิเศษ ภายใต้ชื่อ “มหัศจรรย์สงกรานต์ไทย ปี ๒๕๕๕”โดยมีจุดหมายปลายทางสู่ ๕ ภูมิภาค ได้แก่ 

๑.      สงกรานต์สุโขทัย เมืองมรดกโลก ร่วมสรงน้ำโอยทาน ศรีสัชนาลัย วันที่ ๑๒-๑๔ เมษายน ๒๕๕๕ (เส้นทางสุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร)

๒.     Miracle สรงน้ำสงกรานต์ก้าวผ่านความศรัทธาประเพณีสงกรานต์มอญสังขละบุรี วันที่ ๑๕-๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ (เส้นทางกรุงเทพฯ – อยุธยา – กาญจนบุรี – นครปฐม) : เป็นการสรงน้ำพระสงฆ์

๓.     สงกรานต์แห่ต้นดอกไม้ เพื่อเป็นพุทธบูชา วันที่ ๑๓-๑๕ เมษายน ๒๕๕๕ (อ.นาแห้ว  จ.เลย)

๔.     สงกรานต์สีสันสองแผ่นดินถิ่นแคบสุดของไทย เพียง ๔๕๐ เมตร วันที่ ๑๓-๑๕ เมษายน ๒๕๕๕ (เส้นทางตราด - เกาะกง)

๕.     มหัศจรรย์สงกรานต์นางดาน วันที่ ๑๓-๑๕ เมษายน ๒๕๕๕ (เส้นทางกรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราช)

ผู้สนใจสอบถามข้อมูลการจัดงานเทศกา “เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์” เพิ่มเติมได้ที่ เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย โทร. ๑๖๗๒  หรือสำนักงาน ททท. ในจังหวัดที่จัดงาน หรือสามารถดูข้อมูลสงกรานต์ ๗๗ จังหวัด และร่วมสนุกกับกิจกรรมสงกรานต์ออนไลน์ทางเว็บไซต์ www.songkran.net หรือสอบถามข้อมูลแพ็คเกจท่องเที่ยวทั้ง ๕ เส้นทางได้ที่ สมาคมผู้ประกอบการทั้ง ๔ แห่ง 

แสดงผล 8 ครั้ง