ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

งานประเพณีสงกรานต์กรุงเก่า ประจำปี ๒๕๕๕

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จัดงาน “ประเพณีสงกรานต์กรุงเก่า ประจำปี ๒๕๕๕” ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ เมษายน ๒๕๕๕ ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายปราโมทย์ ทรัพย์เย็น ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. พระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า การจัดงานประเพณีสงกรานต์กรุงเก่าของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี ๒๕๕๕ เพื่อร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทย โดยมีกิจกรรมมากมาย อาทิ แต่งกายผ้าไทยไปทำบุญตักบาตรหน้าวิหาร      พระมงคลบพิตร รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ปล่อยนก ปล่อยปลา ในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๕ และวันที่ ๑๓ – ๑๕ เมษายน ๒๕๕๕ สนุกกับกิจกรรมเล่นน้ำสงกรานต์กับช้าง โดย ททท. สำนักงานพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ วังช้างอยุธยา แล เพนียด จัดช้างอยุธยามาเล่นน้ำกับนักท่องเที่ยวที่บริเวณหน้าเรือนทรงไทย ททท. ถนนศรีสรรเพชญ์ ร่วมสัมผัสบรรยากาศย้อนยุค ก่อเจดีย์ทราย สรงน้ำพระพุทธรูป สักการะศาลหลักเมือง นอกจากนี้ ยังมีการจัดงานในอำเภอต่างๆ อาทิ วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๕ งานสงกรานต์ผักไห่ สาวงามวิไล ประจำปี ๒๕๕๕ ชมประกวดสาวงามวิไล รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ สรงน้ำพระพุทธรูป ชมตลาดร้อยปีลาดชะโด วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๕ สงกรานต์มอญวัดทองบ่อ อำเภอบางปะอิน ชมประเพณีแห่หงส์ธงตะขาบ การแต่งกายแบบมอญ ร่วมทำบุญตักบาตรแบบมอญ สรงน้ำพระจากรางไม้ไผ่ ส่วนวันที่ ๑๓ – ๑๕ เมษายน ๒๕๕๕ สงกรานต์สนุก สุข หรรษา ณ บริเวณรอบเกาะเมืองอยุธยา บริเวณตลาดแกรนด์ 

ททท. สำนักงานพระนครศรีอยุธยา จึงขอเชิญชวนเที่ยว “งานประเพณีสงกรานต์กรุงเก่า ประจำปี ๒๕๕๕” สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ททท. สำนักงานพระนครศรีอยุธยา โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๖๐๗๖ - ๗ www.songkran.net และ www.เที่ยวภาคกลาง.com

แสดงผล 11 ครั้ง