ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

สืบสานตำนานไทดำ งานตุ้มโฮมปี้น้องไต

 

ในวันที่ ๖ เมษายน ของทุกปี จะเป็นวันสำคัญของ “ปี้น้องไต” (ชาวไทดำ) ที่อยู่ในประเทศไทย และต่างประเทศ เนื่องจากเป็นวันที่ทุกคนจะต้องเดินทางมาเยี่ยมเยียนญาติพี่น้อง โดยเฉพาะไทดำบ้านนาป่าหนาดที่อพยพมาจากเมืองแถง หรือเดียนเบียนฟู ด้านตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศเวียดนาม ในสมัยรัชกาลที่ ๕ ถึงแม้ว่าจะเป็นหมู่บ้านไทดำเพียงหมู่บ้านเดียวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แต่ชุมชนเล็กๆ แห่งนี้ยังสามารถรักษาวัฒนธรรม และประเพณีดั้งเดิมไว้ได้อย่างเหนียวแน่น งานตุ้มโฮมปี้น้องไต มีจุดมุ่งหมายให้พี่น้องไทดำบ้านนาป่าหนาด และพี่น้องไทดำจากที่อื่นๆ มาร่วมพบปะสังสรรค์ สอบถามข่าวสาร แลกเปลี่ยน และเติมเต็มข้อมูลซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ยังเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมและประเพณีให้นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจได้รับทราบด้วย

โดยในปีนี้ ท่านจะได้ร่วมพิธีกรรมโบราณในการขึ้นอาคารหลังใหม่ นอกจากนี้ยังมี กิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ การจัดนิทรรศการต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มวิจัยฟื้นฟูภาษาเขียน เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง ร่วมแข่งขันการละเล่นพื้นบ้าน ชมการแสดง และการประกวดธิดาไทดำ พร้อมร่วมในปานกินม่วน (หรือพาแลง) และการฟ้อนแคน ผู้ที่สนใจที่จะสัมผัสวิถีชีวิตของชาวไทดำ สามารถสำรองห้องพักแบบโฮมสเตย์ ได้ที่ คุณคำเกลี้ยง โทร. ๐๘ ๗๑๗๙ ๘๗๙๙

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะกรรมการศูนย์วัฒนธรรมฯ โทร. ๐๘ ๐๑๙๘ ๖๓๓๗  (คุณภควัตร) เทศบาลตำบลเขาแก้ว โทร. ๐ ๔๒๐๗ ๐๗๐๑-๔ โทร.  ๐ ๔๒๐๗ ๙๔๗๙ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเลย โทร.๐ ๔๒๘๑ ๒๘๑๒/๐ ๔๒๘๑ ๑๔๐๕/  email: tatloei@tat.or.th/ www.facebook.com/tatloei / www.twitter.com/tatloei

แสดงผล 16 ครั้ง