ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท. ขอเชิญสัมผัสกลุ่มปราสาทตาเมือนปราสาท ๓ หลัง ๓ แบบ ในงาน “เยี่ยมเยือนตาเมือน เดือนเมษา” จังหวัดสุรินทร์

จังหวัดสุรินทร์ โดยอำเภอพนมดงรัก ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ และองค์การบริหารส่วนตำบลตาเมียง กำหนดจัดงาน “เยี่ยมเยือนตาเมือน เดือนเมษา” ประจำปี ๒๕๕๕ ในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๕ ณ บริเวณกลุ่มปราสาทตาเมือน และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตาเมียง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ เพื่อประชาสัมพันธ์ “กลุ่มปราสาทตาเมือน” ซึ่งเป็นโบราณสถานที่สำคัญของจังหวัดสุรินทร์ให้เป็นที่รู้จักและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์

นางสาวบุณยานุช วรรณยิ่ง ผู้อำนวยการ  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุรินทร์  กล่าวว่า “กลุ่มปราสาทตาเมือน” ตั้งอยู่ในจังหวัดสุรินทร์ ติดกับชายแดนไทย – กัมพูชา บนพื้นที่บ้านหนองคันนาสามัคคี ตำบลตาเมียง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์  กลุ่มปราสาทนี้เป็นโบราณสถานแบบขอมโบราณ สร้างในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗  มีด้วยกัน ๓ หลัง ๓ แบบ ซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้ๆ กัน คือ ปราสาทตาเมือน (บายกรีม) เป็นสิ่งก่อสร้างที่เรียกว่าที่พักคนเดินทาง ก่อสร้างด้วยศิลาแลงเป็นอาคารเดียวมีห้องยาวเชื่อมต่อมาทางด้านหน้า ผนังด้านเหนือปิดทึบ แต่สลักเป็นหน้าต่างหลอก ส่วนด้านใต้มีหน้าต่างเรียงกันโดยตลอด ปราสาทตาเมือนตู๊จ เชื่อว่าปราสาทแห่งนี้เป็น อโรคยาศาลหรือสถานพยาบาลของชุมชน ยังคงสภาพเกือบจะสมบูรณ์ ประกอบด้วยปรางค์ประธานรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีมุขยื่นทางด้านหน้า ก่อด้วยศิลาแลงและหินทราย มีบรรณาลัยอยู่ทางด้านหน้าเยื้องไปทางขวาขององค์ปรางค์ล้อมรอบด้วยกำแพงก่อศิลาแลงเช่นเดียวกัน และปราสาทตาเมือนธม เป็นเทวสถานในศาสนาพราหมณ์ ลัทธิไศวนิกาย เป็นปราสาทขนาดใหญ่ที่สุดในกลุ่มปราสาทตาเมือน บนแนวเทือกเขาพนมดงรัก ประกอบด้วยปรางค์สามองค์ มีปรางค์ประธานขนาดใหญ่ที่สุดอยู่ตรงกลาง ปรางค์อีกสององค์อยู่ถัดไปด้านหลังทางด้านขวาและซ้าย ปรางค์ทั้งสามองค์สร้างด้วยหินทรายหันหน้าไปทางทิศใต้ ที่ปรางค์ประธานมีลวดลายจำหลักที่งดงามแม้ว่าจะถูกลักลอบทำลายและทรุดโทรมไปตามกาลเวลา

จังหวัดสุรินทร์ โดยอำเภอพนมดงรัก ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ และองค์การบริหารส่วนตำบลตาเมียง จึงได้จัดงาน “เยี่ยมเยือนตาเมือน เดือนเมษา” ประจำปี ๒๕๕๕ ในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๕ ณ กลุ่มปราสาทตาเมือนและบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตาเมียง กิจกรรมในงานที่น่าสนใจ ได้แก่ การแข่งวิ่งมินิมาราธอน (จากที่ว่าการ อบต. ตาเมียง สู่ปราสาทตาเมือน ระยะทาง ๑๓ กิโลเมตร) พิธีรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุ การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านการประกวดหญิงงาม “ธิดาตาเมือน” การประกวดวาดภา พปราสาทตาเมือน การประกวดการแต่งกายพื้นบ้าน การแข่งขันชกมวยไทย – กัมพูชา การจำหน่ายอาหารพื้นเมือง

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ โทร. ๐ ๔๔๕๑ ๑๙๗๕ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเมียง โทร. ๐ ๔๔๕๐ ๘๒๔๐, ๐ ๔๔๕๐ ๘๐๐๕ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุรินทร์ โทร. ๐ ๔๔๕๑ ๔๔๔๗-๘  E-mail : tatsurin@tat.or.th

แสดงผล 17 ครั้ง