ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท. ขอเชิญไหว้พระสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และชมขบวนแห่วัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่ตระการตาในงานประเพณีขึ้นเขาสวาย จ.สุรินทร์

จังหวัดสุรินทร์ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดงานประเพณี “ขึ้นเขาสวาย เคาะระฆังพันใบ กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำปี ๒๕๕๕” ในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ วนอุทยานพนมสวาย อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์

นางสาวบุณยานุช วรรณยิ่ง ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานสุรินทร์ กล่าวว่า “พนมสวายหรือเขาสวาย” มีความสำคัญต่อชาวสุรินทร์มาแต่ครั้งโบราณกาล กล่าวคือ เมื่อถึงเดือนห้าของทุกปี บรรพบุรุษชาวสุรินทร์จะถือว่าเป็นงานประเพณีหยุดงาน ซึ่งการหยุดงานจะแบ่งออกเป็น ๒ ช่วง คือ ช่วงที่ ๑ ตอมตู๊จ ซึ่งหมายถึงวันหยุดงานเล็ก จะมีการหยุด ทำงานเพียง ๓ วัน นับตั้งแต่วันขึ้น ๑ ค่ำ ถึงวันขึ้น ๓ ค่ำเดือนห้า ช่วงที่ ๒ ช่วงตอมธม หมายถึง วันหยุดงานใหญ่ จะมีการหยุดทำงานทั้งหมด ๗ วัน นับตั้งแต่วันแรม ๑ ค่ำ ถึงวันแรม ๗ ค่ำ เดือนห้า ซึ่งประเพณีการหยุดงาน   ตามช่วงระยะเวลาดังกล่าว ชาวสุรินทร์มีความเชื่อว่า ต้องหยุดการทำงานทั้งหมด หากใครไม่หยุดทำงานก็จะมีอันเป็นไปและในวันขึ้น ๑ ค่ำเดือน ๕ ของทุกปี ชาวจังหวัดสุรินทร์จะร่วมมือร่วมใจจัดงานบุญประเพณีขึ้นเขาสวายขึ้น ประกอบกับวันดังกล่าวถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ทางจันทรคติ ดังนั้น ชาวสุรินทร์จะหยุดงานและพากันเดินทางไปขึ้น     เขาสวายเพื่อกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เสริมสิริมงคลชีวิตต่อตนเองและครอบครัว สิ่งศักดิ์สิทธิ์บนเขาสวายประกอบด้วย พระใหญ่หรือพระพุทธสุรินทรมงคล รอยพระพุทธบาทจำลอง อัฐิหลวงปู่ดูลย์ อตุโล พระพุทธรูปองค์ดำ  หลวงปู่สวน ปราสาทหินพนมสวาย ศาลเจ้าแม่กวนอิม เต่าหินศักดิ์สิทธิ์ และสระน้ำศักดิ์สิทธิ์ ต่อมาในปี ๒๕๕๑ จังหวัดสุรินทร์ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพุทธเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษามหาราช โดยได้ดำเนินการจัดหาระฆัง  จำนวน ๑,๐๘๐ ใบ จากวัดทุกวัดในจังหวัดสุรินทร์ และวัดสำคัญอีก ๑๐ วัด นำไปติดตั้งบริเวณทางขึ้นบันไดไปนมัสการพระพุทธสุรินทรมงคล และบริเวณรอบๆ สถูปบรรจุอัฐิหลวงปู่ดูลย์ อตุโล ซึ่งมีความยิ่งใหญ่สวยงาม ปรากฏต่อสื่อสาธารณะอย่างกว้างขวาง และคาดว่าน่าจะเป็นสถานที่ที่มีระฆังเป็นจำนวนมากที่สุดในโลกอีกด้วย

จังหวัดสุรินทร์ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จึงกำหนดจัดงานประเพณี “ขึ้นเขาสวาย เคาะระฆังพันใบ กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำปี ๒๕๕๕” ในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ วนอุทยานพนมสวาย อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยม ีกิจกรรมที่น่าสนใจได้แก่ การกราบไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทั้ง ๙ แห่ง ชมขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านที่ยิ่งใหญ่ตระการตาถึง ๒๓ ขบวน และขอเชิญนักท่องเที่ยวเคาะระฆัง ๑,๐๘๐ ใบ เพื่อเสริมสิริมงคลให้ท่านได้มีชื่อเสียงโด่งดังไกลเหมือนเสียงระฆังที่ก้องกังวานไปไกล สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ โทร. ๐ ๔๔๕๑ ๑๙๗๕ ททท.สำนักงานสุรินทร์ โทร.๐ ๔๔๕๑ ๔๔๔๗-๘ www.tourismthailand.org E-mail : tatsurin@tat.or.th หรือ 1672

แสดงผล 7 ครั้ง