ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท. เชิญอาจารย์คฑา ชินบัญชร ไปตอกย้ำแบรนด์เส้นทาง “ ไหว้พระธาตุอีสาน ๔ เมือง รุ่งเรืองตลอดชีวิต ” เน้นเจาะตลาด Corporate

 นายนพรัตน์  กอกหวาน  ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  ( ททท. ) สำนักงานขอนแก่น  เปิดเผยว่า  ในช่วงวันที่  ๒๔ – ๒๖  กุมภาพันธ์  ศกนี้  ททท. สำนักงานขอนแก่น  ได้จัดโครงการสำรวจศึกษาศักยภาพการตลาด ( Fam Trip ) เส้นทางไหว้พระธาตุอีสาน  ๔  เมือง  รุ่งเรืองตลอดชีวิต  โดยจัดนำคณะบริษัท  นำเที่ยวและผู้แทนกลุ่ม  Corporate  จากบริษัทอุตสาหกรรมขนาดใหญ่จาก กทม. จำนวน  ๓๐  คน  เดินทางมาศึกษาศักยภาพเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยง พระธาตุนาดูน  จ.มหาสารคาม  พระมหาเจดีย์ชัยมงคล  จ.ร้อยเอ็ด  พระธาตุยาคู  จ.กาฬสินธุ์  และ พระธาตุขามแก่น  พระมหาธาตุแก่นนคร  จ.ขอนแก่น  โดยมี อาจารย์คฑา   ชินบัญชร  พิธีกรและนักวิชาการด้านศาสนาผู้มีชื่อเสียงของประเทศ  ซึ่งเป็นผู้ให้คำแนะนำถึงอานิสงส์แห่งการบูชาพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ทั้ง  ๕  แห่ง  เป็นวิทยากรนำชม  โครงการ  Fam  Trip  ดังกล่าว  จัดขึ้นเพื่อตอกย้ำ  Brand  ของเส้นทาง  และกระตุ้นตลาดท่องเที่ยวของพื้นที่ในช่วงเทศกาลมาฆบูชาและเทศกาลสงกรานต์  ทั้งนี้  โดยเน้นกลุ่มตลาด  Corporate  จากบริษัทอุตสาหกรรมขนาดใหญ่จาก  กทม.

ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานขอนแก่น  กล่าวเพิ่มเติมว่า  การจัด  Fam  Trip  ครั้งนี้  กลุ่มเป้าหมายจะได้รับทราบข้อมูลประวัติศาสตร์เชิงลึกของเมืองโบราณที่สำคัญในเส้นทางจากวิทยากรพิเศษของกรมศิลปากร  เช่น  เมืองจำปาศรี  ( พระธาตุนาดูน )  เมืองสาเกตนคร  ( เมืองร้อยเอ็ด )  และเมืองฟ้าแดดสงยาง ( พระธาตุยาคู )  ซึ่งเป็นคุณค่าที่สำคัญของเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงสายนี้  นอกจากนี้ยังจะได้รับทราบถึงข้อมูลความพร้อมของงานประเพณีที่สำคัญของพื้นที่ในช่วงต้นปีนี้  ซึ่งได้แก่  งานมหกรรมโปงลาง  แพรวา  จ.กาฬสินธุ์  ( ๒๖  กุมภาพันธ์ – ๖  มีนาคม )  งานบุญผะเหวดร้อยเอ็ด  ( ๒ – ๔  มีนาคม )  งานนมัสการพระธาตุนาดูน   จ.มหาสารคาม  ( ๓ – ๑๑  มีนาคม )  และ  งานสุดยอดสงกรานต์อีสาน  เทศกาลดอกคูนเสียงแคน  และถนนข้าวเหนียว  จ.ขอนแก่น  ( ๑๑ – ๑๘  เมษายน )  ซึ่งงานประเพณีดังกล่าวถือเป็นมูลค่าเพิ่มที่เติมความคุ้มค่าของการท่องเที่ยวตามเส้นทางไหว้พระธาตุอีสาน ๔ เมือง  รุ่งเรืองตลอดชีวิต  ในช่วงเทศกาลมาฆบูชาและเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึงนี้

แสดงผล 16 ครั้ง