ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท .ขอนแก่น เชิญร่วมอิ่มบุญมาฆบูชา ในงานนมัสการพระธาตุนาดูน จ.มหาสารคาม

นายนพรัตน์  กอกหวาน  ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  สำนักงานขอนแก่น  เปิดเผยว่า สำนักงานกองทุนพัฒนาและอนุรักษ์พระบรมธาตุนาดูน ร่วมกับ จังหวัดมหาสารคาม  กำหนดจัด งานนมัสการพระธาตุนาดูน ขึ้นระหว่างวันที่ 3-11 มีนาคม 2555  ณ บริเวณพระธาตุนาดูน  อ. นาดูน จ. มหาสารคาม เพื่อส่งเสริมกิจกรรม เนื่องในวันมาฆบูชา วันสำคัญทางพุทธศาสนา  อันเป็นการสืบทอดวิถีปฏิบัติอันดีงามของชาวพุทธให้คงอยู่สืบไป   ภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมประกอบด้วย พิธีบวงสรวงองค์พระบรมธาตุ กู่สันตรัตน์ การเวียนเทียนรอบองค์พระบรมธาตุ การปฏิบัติธรรมวิปัสสนา การทำบุญตักบาตร การสวดมนต์  ฟังธรรม ขบวนแห่ประเพณี การแสดงแสง สี เสียง ชุด “จัมปาศรีนาฏการ”  และการแสดงมหรสพสมโภชตลอดงาน

พระธาตุนาดูน หรือพุทธมณฑลอีสาน เป็นสถานที่ที่ค้นพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์โบราณคดีที่แสดงว่าบริเวณแห่งนี้เคยเป็นศูนย์กลางความเจริญรุ่งเรื่องของนครจัมปาศรี  เมืองโบราณในอดีต อีกทั้งได้ขุดพบสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุบรรจุในตลับทองคำ เงิน และสำริด ซึ่งสันนิษฐานว่ามีอายุอยู่ในพุทธศตวรรษที่ 13 – 15 สมัยทวาราวดี   จึงได้สร้างพระธาตุตามแบบสถูปที่ได้ค้นพบ โดยจะมีการจัดงานนมัสการพระธาตุนาดูนขึ้นเป็นประจำในทุกๆปี    พระธาตุนาดูน นอกจากจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจแล้ว ยังเป็น 1 ใน 5 พระธาตุตามเส้นทางท่องเที่ยว “ไหว้พระธาตุอีสาน 4 เมือง รุ่งเรืองตลอดชีวิต” ซึ่งเป็นเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดภาคอีสานตอนกลางที่ อาจารย์คฑา  ชินบัญชร  พิธีกรที่มีชื่อเสียงของประเทศ ได้ให้คำแนะนำว่า หากผู้ใดได้ไปกราบไหว้พระธาตุนาดูนแล้ว จะได้รับอานิสงส์ “เพิ่มพูนบารมี”  ททท. สำนักงานขอนแก่น จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้สนใจเข้าร่วมงานนมัสการพระธาตุนาดูน ประจำปี 2555 และท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคอีสานตอนกลาง ตามเส้นทาง “ไหว้พระธาตุอีสาน 4 เมืองรุ่งเรืองตลอดชีวิต”  สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  กองทุนพระธาตุนาดูน  อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม โทรศัพท์ 043 – 797129 TAT. Call Center   1672

แสดงผล 9 ครั้ง