ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท.สำนักงานแพร่ เชิญร่วมงาน “ครูศิลป์แผ่นดินล้านนา และสล่าเมือง ครั้งที่ ๑๑”

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ เชิญร่วมงาน “ครูศิลป์แผ่นดินล้านนา และสล่าเมือง  ครั้งที่ ๑๑”  ระหว่างวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕  ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

กลุ่มครูศิลป์แผ่นดินล้านนาได้ร่วมตัวกันเพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเผยแพร่ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมในหลายรูปแบบให้แก่สาธารณะชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนที่สนใจ โดยหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพในแต่ละจังหวัดของภาคเหนือ เช่น เชียงราย แพร่ เชียงใหม่ พิษณุโลก น่าน อุตรดิตถ์ ตามลำดับ โดยในปีนี้การแสดงผลงานศิลปกรรมของครูศิลป์แผ่นดินล้านนาได้เวียนมาถึง จังหวัดแพร่อีกครั้ง โดยกลุ่มคนสร้างศิลป์เมืองแพร่ และคณะครูศิลป์จังหวัดแพร่ ได้รับมอบหมายให้จัดทำการแสดงนิทรรศการศิลปกรรม “ครูศิลป์แผ่นดินล้านนา และสล่าเมือง ครั้งที่ ๑๑” ตามเจตนารมณ์เพื่อพัฒนาศักยภาพของครู อาจารย์ และศิลปินอิสระ ในภาคเหนือให้ได้มีการแลกเปลี่ยนทัศนคติ และแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอันจะเกิดประโยชน์แก่ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปที่สนใจ

นางสาวภัทรอนงค์ ณ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.สำนักงานแพร่ กล่าวว่า ในงานมีการจัดแสดงผลงานครูศิลป์ในของแต่ละจังหวัดในภาคเหนือกว่า ๑๔๐ ผลงาน และศิลปินรับเชิญชื่อดังของภาคเหนือกว่า ๑๐ ชีวิต เช่น อาจารย์ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ พ.ศ.๒๕๔๔ นางประนอม ทาแปง ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ พ.ศ.๒๕๕๑ อาจารย์กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ พ.ศ.๒๕๔๐  และ อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์

ททท.สำนักงานแพร่ ขอเชิญชวนผู้สนใจเชิญร่วมงาน “ครูศิลป์แผ่นดินล้านนา และสล่าเมือง  ครั้งที่ ๑๑”  ระหว่างวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕  ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ สามารถสอบถามรายละเอียดและ ข้อมูลการท่องเที่ยวแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ ที่ ททท.สำนักงานแพร่ โทร. ๐ ๕๔๕๒ ๑๑๑๘, ๐ ๕๔๕๒ ๑๑๒๗

แสดงผล 10 ครั้ง