ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท. ขอเชิญร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสนับสนุนภูมิปัญญาไทยในงาน “ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี”

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  ขอเชิญประชาชนและผู้สนใจร่วมสนับสนุนสินค้าไทยในงาน “ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี” ในระหว่างวันที่ 21 – 27 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 10.00 – 21.00 น. ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3  ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี  ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือของ ศูนย์ศิลปาชีพ  คณะกรรมการอำนวยการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ (กอ.นตผ.)  กระทรวงพาณิชย์ และกรุงเทพมหานคร เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงช่วยเหลือราษฎรให้มีอาชีพเสริม เพิ่มพูนรายได้อย่างกว้างขวางออกไปหลายแขนง อันเป็นที่มาของโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ และมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ รวมถึงยังเป็นการจัดแสดง เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ งานศิลปาชีพให้พสกนิกรชาวไทย ได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีต่อการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะฝีมือ ภูมิปัญญาของคนไทยให้คนทั้งโลกได้ชื่นชม และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพอันทรงคุณค่ายิ่ง

ทั้งยังช่วยเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ทำให้ผู้ประกอบการ OTOP มีรายได้เพิ่มขึ้น และเพิ่มรูปแบบการจำหน่ายในลักษณะขายส่ง  ทั้งยังเผยแพร่มรดกทางภูมิปัญญาไทยที่มีคุณภาพมาตรฐานไปสู่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างศูนย์แสดงสินค้า จำหน่าย และกระจายสินค้าไปกับเครือข่ายธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 

ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP และ OTOP SELECT จากทั่วทุกภาคจำนวน 2,124 ร้านค้า ทั้งอาหาร เครื่องดื่ม ผ้า เครื่องแต่งกาย ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก และสมุนไพร  การจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล  สุดยอดร้านอาหารดังของกรุงเทพและทุกจังหวัด  เช่น โรตี ชาชัก ส้มตำไก่ย่างเขาสวนกวาง ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย เป็นต้น การจัดนิทรรศการแสดงผลงานของศูนย์ศิลปาชีพและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพที่เป็นสมาชิกของศูนย์ฯ  รวมทั้งชมการแสดงบนเวทีที่น่าสนใจหลากหลาย

นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ (OTOP Business Leader Development) โดยเปิดโอกาสให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ระดับ 3-5 ดาว สมาคมธุรกิจและนักธุรกิจเอกชน ได้พบปะเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล แนวคิด การเจรจาทางธุรกิจเพื่อต่อยอดให้เกิดการพัฒนาสินค้าและการลงทุนระหว่างกัน ในรูปแบบการจัดสัมมนาให้ความรู้และจัดนิทรรศการภายในงาน ระหว่างวันที่ 23 – 27 กุมภาพันธ์ 2555 โดยจะมีพิธีเปิดงานสัมมนา ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 18.30 น. ณ ห้องจูบิลี่ บอลรูม อาคาร ชาเลนเจอร์

ททท. จึงขอเชิญผู้สนใจทุกท่าน ร่วมเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของศูนย์ศิลปาชีพ และผลิตภัณฑ์ OTOP ในงาน “ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมี” ในระหว่างวันที่ 21 - 27 กุมภาพันธ์ 2555 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 21.00 น. ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 - 3 ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

แสดงผล 22 ครั้ง