ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

สืบสานงานประเพณีพื้นถิ่น ดินแดนเบื้องบูรพาแหล่งอารยธรรมและประวัติศาสตร์ขอมโบราณ และสานสัมพันธ์ประตูสู่อินโดจีน

นายศานิตย์  นาคสุขศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว    เปิดเผยว่า  เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว  เผยแพร่ประวัติศาสตร์เมือง  อนุรักษ์วัฒนธรรมขนบประเพณีอันดีงาม  และส่งเสริมการประกอบอาชีพกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น  รวมทั้งนำรายได้จากการจัดงานสมทบเข้ากองทุนเพื่อการกุศลของเหล่ากาชาด  จังหวัดสระแก้ว  ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  พร้อมใจจัดงานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพา  และงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ในวันที่ 14–20 กุมภาพันธ์ 2555   ณ  บริเวณสนามกีฬาจังหวัดสระแก้ว  อำเภอเมือง  จังหวัดสระแก้ว  ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ  อาทิ

-      ซุ้มนิทรรศการนำเสนอวิถีชีวิตของท้องถิ่นและการสาธิตเพื่อให้ความรู้ในวิวัฒนาการด้านการเกษตร, เศรษฐกิจพอเพียง,  การปลูกพืชพลังงานทดแทน 

-      ขบวนแห่ทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตท้องถิ่น

-      ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น,  การเดินแบบราตรีผ้าไทย,  การแข่งขันกีฬาสามัคคี

-      ชมการแสดงดนตรีจากศิลปินดารา–นักร้องชื่อดัง

-      ทำบุญปิดทองสักการะหลวงพ่อทอง

-      การออกร้านมัจฉากาชาดและการออกรางวัลกาชาดสมนาคุณ -  รถยนต์กระบะ,  รถจักรยานยนต์,  ทีวี,  ตู้เย็น,  รางวัลเงินสด  ฯลฯ

นายบูรณศักดิ์  ฤกษ์สำรวจ  ผู้อำนวยการสำนักงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  สำนักงานนครนายก กล่าวเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางมาท่องเที่ยวเมืองชายแดน  “จังหวัดสระแก้ว”  ที่มีความหลากหลายในด้านทรัพยากรด้านการท่องเที่ยว  และวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น  ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาสัมผัสกับความแตกต่างที่ไม่ขัดแย้งของการดำรงอยู่ร่วมกันของชุมชนภายในจังหวัดสระแก้วภายในงานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพา  และงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว  ในระหว่างวันที่ 14-20 กุมภาพันธ์  2555 

จัดวางวันว่างสัก 2 วัน  เดินทางสู่เมืองสระแก้ว จะเลือกเส้นทางผ่านจังหวัดฉะเชิงเทรา  หรือผ่านตัวเมืองนครนายก – ปราจีนบุรี – กบินทร์บุรี  เดินทางถึงจังหวัดสระแก้ว ชม  โรงเรียนกาสรกสิวิทย์    ชิมกาแฟหอมๆ ภายใน  “ร้านควายคะนอง”  เลือกเมนู ควายคะนองทุ่ง-รสชาติเข้มข้นมากและมีวิธีดื่มไม่เหมือนกาแฟทั่วไป,  ควายเผือก - รสชาติไม่เข้มมาก  หวานมันได้อย่างลงตัว,  ควายช็อก - เครื่องดื่มผสมช็อกโกเลตที่เข้มขันหวานมันลงตัว  และ ควายเลี้ยง - กาแฟโอเลี้ยงมีรถที่เข้มข้นลงตัว  รับรองรสชาติถูกใจคอกาแฟ  หรืออาหารไทยหลายหลายเมนู

จากนั้นปรับบรรยากาศสู่วิถีเกษตรกรรมพื้นบ้าน  เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น คนกับควาย  เพื่อนผู้รู้ใจในการดำรงอยู่อย่างพอเพียงและเพียงพอ ณ  โรงเรียนกาสรกสิวิทย์    รับประทานอาหารกลางวันเมนูสุขภาพ  จะเลือกอาหารเวียดนาม,  อาหารเมนูปลา,  อาหารสะดวกสั่งอย่างก๋วยเตี๋ยว  หนักท้องไว้ก่อน  จากนั้นยามบ่ายแนะนำให้เดินทางท่องเที่ยวอย่างนักประวัติศาสตร์ – ชมปราสาทสด๊กก๊อกธม  ปราสาทหินสมัยขอมโบราณ  ซึ่งกรมศิลปากรได้บูรณะองค์ปราสาทและภูมิทัศน์ให้สวยงามสมบูรณ์  เลือกซื้อของฝากของดีมือหนึ่งมือสองภายในตลาดโรงเกลือ  อำเภออรัญประเทศ  เข้าที่พัก  ยามเย็นเลือกเดินทางมาเที่ยวชมงานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพา  และร่วมทำบุญกับกาชาดจังหวัดสระแก้ว 

วันที่สองของการเดินทาง  มุ่งหน้าสู่อำเภอคลองหาด  มาทดสอบใจและกำลังขาด้วยกิจกรรม  “ท่องถ้ำ”  ชมความงามของธรรมชาติภายในถ้ำเพชรโพธิ์ทอง - ถ้ำหาดทรายแก้ว  หรือจะเลือกผจญภัย  “ท่องน้ำ  ท่องถ้ำ”  ถ้ำน้ำเขาศิวะ  พักเที่ยงด้วยอาหารอร่อยเมนูชาวบ้าน  ก่อนจะเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว โทร.0-3742-5125  

 ติดต่อสอบถามข้อมูลและเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงก่อนเดินทางได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครนายก  โทร.0-3731-2282, 0-3731-2284  ตั้งแต่เวลา  08.30 – 16.30 น. หรือดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมที่  www.tat8.com

 

แสดงผล 52 ครั้ง