ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเศรษฐกิจ

ททท. สานสัมพันธ์เซนได เร่งร่วมมือด้านท่องเที่ยว

 วันนี้ (27 มกราคม 2555) นายสรรเสริญ เงารังษี รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) พร้อมด้วย  Mr.Yukimoto Ito รองนายกเทศมนตรีเมืองเซนได  และ    Mr. Kanji Saito ผู้อำนวยการองค์กรส่งเสริมการท่องเที่ยวโทโฮกุ ประเทศญี่ปุ่น ร่วมเป็นเกียรติลงนามหนังสือแสดงเจตจำนงความร่วมมือด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างกัน  

ททท. และเมืองเซนไดได้ลงนามหนังสือแสดงเจตจำนงความร่วมมือการส่งเสริมการท่องเที่ยวฉบับแรกเมื่อปี 2549 โดยนายกเทศมนตรีเซนได และ ผู้ว่าการ ททท. เป็นผู้ลงนาม ณ เมืองเซนได ประเทศญี่ปุ่น และได้ร่วมลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงฉบับที่สอง  เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว ณ เมืองเซนได ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2551

สำหรับการลงนามหนังสือแสดงเจตจำนงฉบับปัจจุบันเป็นฉบับที่สาม โดยการลงนามความร่วมมือส่งเสริมการท่องเที่ยวในครั้งนี้  เมืองเซนไดซึ่งเป็นศูนย์กลางหน่วยงานปกครอง เศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่สำคัญของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือที่เรียกว่า”โทโฮกุ”ของญี่ปุ่น ได้เชิญองค์กรส่งเสริมการท่องเที่ยวโทโฮกุร่วมเป็นภาคีอีกฝ่ายเพื่อขยายขอบเขตความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวให้กว้างขวางยิ่งขึ้น เนื่องด้วย เขตโทโฮกุเป็นตลาดศักยภาพขนาดใหญ่ที่มีประชากรกว่าเก้าล้านคน อันจะเป็นการขยายช่องทางในการส่งเสริมการตลาดร่วมกัน    อีกทั้งยังเป็นการสร้างสัมพันธไมตรีและความร่วมมือในการส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งกันและกัน

ภายหลังจากเหตุการณ์สึนามิและแผ่นดินไหวในประเทศญี่ปุ่น ททท. ได้นำคณะผู้บริหารเดินทางเยือนเมืองเซนไดเพื่อเข้าพบนายกเทศมนตรี และส่งกำลังใจในการฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง ในทางกลับกัน ยามที่ประเทศไทยประสบวิกฤตอุทกภัย เมืองเซนไดก็ได้ส่งแรงใจและนำผู้บริหารจากเมืองเซนได ฟุคุชิมะ และ ยามางาตะ สำรวจแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยเพื่อรับทราบถึงสถานการณ์ล่าสุดด้วยตนเอง ทั้งนี้ ในการเยือน ททท. ในครั้งนี้ เมืองเซนไดได้มอบเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือการฟื้นฟูการท่องเที่ยวไทยภายหลังจากเหตุการณ์อุทกภัยอีกด้วย 

สำหรับใจความสำคัญของหนังสือแสดงเจตจำนงในครั้งนี้คือ การจัดตั้งคณะทำงานเพื่อประสานงานการสนับสนุนด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดกิจกรรม งานเทศกาล และแลกเปลี่ยนข่าวสารด้านการท่องเที่ยว สนับสนุนการนำคณะสำรวจแหล่งท่องเที่ยวและสินค้าท่องเที่ยวระหว่างกัน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาต่อไป รวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวพำนักระยะยาวในประเทศไทย ณ  เมืองเซนไดและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองเซนไดในประเทศไทย โดยมีกำหนดระยะเวลา 5 ปีนับจากวันลงนาม

ตลาดนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นเป็นตลาดการท่องเที่ยวเป้าหมายที่สำคัญของประเทศไทย ในปี 2554   มีนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นเดินทางเข้าประเทศไทยรายสัญชาติ (By Nationality) จำนวนทั้งสิ้น 1.12 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.34 จากปี 2553 มากเป็นอันดับสามของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก รองจากประเทศมาเลเซียและจีน

ททท. คาดว่าการลงนามในครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศไทย และประเทศญี่ปุ่นในอนาคตต่อไป รวมถึงดึงดูดความสนใจให้ชาวญี่ปุ่นจากภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยมากขึ้น

แสดงผล 41 ครั้ง