ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

งานจดทะเบียนสมรสชายหาด “ Love on the beach “ ปีที่ 4

อำเภอปะทิว  กำหนดจัดงานจดทะเบียนสมรสชายหาด (LOVE ON THE BEACH)  ปีที่ 4  ในวันอังคารที่  14  กุมภาพันธ์  2555 ณ  หาดทุ่งวัวแล่น   หมู่ที่  8  ตำบลสะพลี   อำเภอปะทิว   จังหวัดชุมพร  ซึ่งเป็นวันแห่งความรักหรือวันวาเลนไทน์   โดยจัดกิจกรรมจดทะเบียนสมรสนอกสถานที่เป็นกรณีพิเศษ  เพื่อเชิญชวน  และรณรงค์ให้ชายหญิงจดทะเบียนสมรสที่ถูกต้องตามกฎหมาย  เป็นการสร้างความอบอุ่นและมั่นคงให้กับครอบครัว   อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของอำเภอปะทิว  และจังหวัดชุมพร  ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นนี้  “เป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในชุมพร”  อีกด้วย

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักทะเบียนอำเภอปะทิว  ที่ว่าการอำเภอปะทิว  โทร  077-591541 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานชุมพร  โทร  077-501831 , 077-502775-6

แสดงผล 31 ครั้ง