ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

การแสดงประกอบแสงเสียงขนาดเล็ก “วิมายนาฏการ”

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครราชสีมา ขอเชิญชม การแสดงประกอบแสงเสียงขนาดเล็ก “วิมายนาฏการ” ณ อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา  ในปี 2555 จัดจำนวน 2 รอบ ในวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2555  และวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17.30 – 20.00 น.

กิจกรรมภายในงาน

  • การต้อนรับแบบอบอุ่นด้วยบายศรีสู่ขวัญ จากผู้เฒ่า ผู้แก่ชาวพิมาย 
  • นำชมสถาปัตยกรรมล้ำค่า ศิลปะสมัยอาณาจักรขอมโบราณภายในอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย โดย ยุวอาสาสมัครนำเที่ยว
  • ชิมอาหารพื้นเมือง อาทิ ผัดหมี่ เป็ดย่างพิมาย ข้าวเหนียว ส้มตำฯลฯ พร้อมชมชุดการแสดงนาฏศิลป์ไทยพื้นบ้าน รำบายศรีสู่ขวัญ รำมโนราห์เล่นน้ำ รำดึงครกดึงสาก ฯลฯ
  • ชมการแสดงประกอบแสงเสียงขนาดเล็ก “วิมายนาฏการ” ชุดพุทธบูชา เป็นการแสดงที่จินตนาการจากเรื่องราวของภาพจำหลักในปราสาทหินพิมาย ออกมาเป็นนาฏลีลา อาทิ ฉากการสร้างปราสาทหิน การแสดงรำมวยโบราณ เรือมจับกรับ เรือมซันตรูจ ขบวนแห่พุทธบูชา และระบำพิมายปุระ 

อัตราค่าเข้าชม 400 บาท/ท่าน ติดต่อสำรองบัตรได้ที่  ที่ว่าการอำเภอพิมาย โทร.0 4447 1617 , อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย โทร.0 4447 1568 , ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอพิมาย โทร.08 6648 5228 แล้วท่านจะได้พบกับความสวยงามในอีกมุมมองหนึ่งของปราสาทหินพิมายในยามค่ำคืน  ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ททท. สำนักงานนครราชสีมา  โทร. 0 4421 3666 E-mail : tatsima@tat.or.th

แสดงผล 22 ครั้ง