ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมโครงการปฏิบัติงานศิลปะ (ART Work Shop) “สะบัดสีและฝีแปรง @ ปาย

ททท.สำนักงานแม่ฮ่องสอนขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมงาน   โครงการปฏิบัติงานศิลปะ (ART Work Shop) “สะบัดสีและฝีแปรง @ ปาย by ศิลปินแห่งชาติ” ร่วมกับศิลปินชื่อดังกว่า 50 ราย ระหว่างวันที่15 – 17 มกราคม 2555 ณ ภูปาย อาร์ต รีสอร์ท อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

โครงการปฏิบัติงานศิลปะ (ART Work Shop) “สะบัดสีและฝีแปรง @ ปาย by ศิลปินแห่งชาติ” จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอปาย ผ่านการถ่ายทอดความประทับใจของศิลปินที่มีต่อทิวทัศน์อันงดงามและวิถีชีวิตชุมชนอำเภอปายผ่านผลงานทางทัศนศิลป์จากศิลปินชั้นนำของประเทศไทย และการปฏิบัติงาน (ART WORK SHOP) ของศิลปินแห่งชาติและศิลปินระดับแนวหน้าของประเทศไทย เพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ทัศนะ รูปแบบและเนื้อหา ของการสร้างสรรค์ในเทคนิคตามความถนัดของศิลปินแต่ละคน เช่น การเขียนภาพสีน้ำมัน สีอะครีลิค ภาพลายเส้น เทคนิคสื่อผสม และอื่นๆ ณ ภูปายอาร์ต รีสอร์ท อำเภอปาย นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นักเรียน นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป ได้สัมผัสดูการทำงานของศิลปินระดับประเทศถึง 50 ท่าน อาทิเช่น อ.ถวัลย์  ดัชนี ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์, ดร.กมล  ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์, ศาสตราจารย์ เดชา วราชุน ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์, ศาสตราจารย์ ปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ , สุรชัย จันธิมาทร (หงา คาราวาน) ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ และศิลปินอิสระ มนัสวิน นันทเสน (ติ๊ก ชีโร่)

ผลงานการของศิลปินที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมดจะจัดแสดง ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอปาย และหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นอกจากนี้ ทางโครงการยังจะนำผลงานบางส่วนของศิลปินจัดประมูลและนำรายได้จากการประมูลผลงานของศิลปินมอบแด่โรงเรียนในพื้นที่ทุรกันดารในพื้นที่อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนชาวเขา

ในการนี้ ททท.สำนักงานแม่ฮ่องสอนจึงขอเชิญชวน นักท่องเที่ยวและผู้ที่ชื่นชอบในงานศิลปะเข้าร่วม โครงการปฏิบัติงานศิลปะ (ART Work Shop) “สะบัดสีและฝีแปรง @ ปาย by ศิลปินแห่งชาติ” ณ ภูปาย อาร์ต รีสอร์ท อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 15 – 17 มกราคม 2554 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ภูปาย อาร์ต รีสอร์ท โทร.0-5306-5111-2 หรือ ททท.สำนักงานแม่ฮ่องสอน โทร. 0-5361 – 2982 – 3

แสดงผล 24 ครั้ง