ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท. ขอเชิญชมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ๑๖ ประเทศ เพื่อสันติภาพโลก ในงานเทศกาล การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติที่จังหวัดสุรินทร์

จังหวัดสุรินทร์ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กำหนดจัดงาน เทศกาลการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านานาชาติ ครั้งที่ ๗ (7th SIFF) ในวันที่ ๑๕ - ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ และสวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เพื่อสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมนานาชาติ โดยอาศัยศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ เป็นสายเชื่อมสัมพันธ์จากคนทั่วทุกมุมโลก และยังเป็นการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของประเทศไทย ให้ทั่วโลกได้รู้จัก ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์

นางสาวบุณยานุช  วรรณยิ่ง ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานสุรินทร์ กล่าวว่า ศิลปวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น แต่ละภูมิภาคของโลกย่อมมีความแตกต่าง และมีความหลากหลาย อันเนื่องมากจากภูมิประเทศ ภูมิอากาศ วิถีการดำรงชีวิต ภาษา และขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีที่แตกต่างกัน ทำให้งานศิลปกรรมที่ได้รับการสร้างสรรค์ขึ้นในแต่ละพื้นที่  มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ไม่ว่าจะเป็นงานด้านทัศนศิลป์ ดุริยางคศิลป์ นาฏศิลป์หรือศิลปะการแสดงต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งศิลปะการแสดงพื้นบ้าน

มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์จึงได้จัดงานเทศกาลการแสดงศิลปะพื้นบ้าน  นานาชาติครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๗ ในวันที่ ๑๕ -๒๕ มกราคม ๒๕๕๕ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ และสวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ซึ่งจะได้มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประเพณี ภาษา สร้างความเข้าใจในแต่ละชนชาติเพื่อสันติภาพของโลกส่งผลให้ได้รับความสนใจจากนานาประเทศ พร้อมส่งศิลปินนักแสดงเข้าร่วมการแสดงในครั้งนี้ถึง ๑๖ ประเทศจำนวนศิลปิน ร่วม ๓๐๐ คน ได้แก่ สหรัฐอเมริกา อิตาลี ตุรกี อิสราเอล อัลจีเรีย ลิธัวเนีย ศรีลังกา อินเดีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม สปป.ลาว กัมพูชา เมียนมาร์ บังคลาเทศ และประเทศไทย ซึ่งแต่ละประเทศนำนักแสดงมาร่วมงานไม่น้อยกว่า ๑๖ คน ประเทศตุรกีนำนักแสดงมาจำนวนมากสุด ๓๕

กิจกรรมที่น่าสนใจอาทิเช่น พิธีเปิดงานเทศกาล การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านานาชาติ ครั้งที่ ๗ (7th SIFF) พร้อมด้วยขบวนพาเหรดของนักแสดง จาก ๑๖ ประเทศ พิธีเปิดงานและสาธิตการแสดงศิลปะพื้นบ้านานาชาติในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕ การประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ มหกรรมการแสดงแบบผ้าพื้นบ้านนานาชาติ และการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติครั้งที่ ๗ นอกจากนี้ยังมีพิธีชุมนุมเพื่อสันติภาพโลกในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๕ ณ วัดป่าวังน้ำทิพย์ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร พร้อมทั้งการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติด้วย

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ โทร. ๐ ๔๔๐๔ ๑๕๙๐, ๐ ๔๔๐๔ ๑๖๓๑, ๐ ๔๔๕๑ ๕๑๒๗ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุรินทร์ โทร. ๐ ๔๔๕๑ ๔๔๔๗ – ๘ E-mail : tatsurin@tat.or.th  www.tourismthailand.org

แสดงผล 14 ครั้ง