ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเศรษฐกิจ

MEGA FAM Trip – สวัสดีประเทศไทย

นายสุรพล เศวตเศรนี ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน “MEGA FAM Trip – สวัสดีประเทศไทย” วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2555 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) ถนนบางนา – ตราด กรุงเทพมหานคร

จากที่ประเทศไทยได้ประสบปัญหามหาอุทกภัยรุนแรงในช่วงเวลาที่ผ่านมา ส่งผลกระทบโดยตรงต่อแหล่งท่องเที่ยว เส้นทางคมนาคม และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต่างๆ ถึงแม้ว่า  ในภาพรวมของการท่องเที่ยวภายในประเทศจะปลอดภัย อย่างไรก็ตามเหตุการณ์ดังกล่าวได้ก่อให้เกิดการชะลอตัวในการเดินทางการท่องเที่ยวภายในประเทศ

ด้วยเหตุนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้กำหนดจัดงาน “MEGA FAM Trip – สวัสดีประเทศไทย” ขึ้นในวันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2555 เวลา 13.00 น. - 20.00 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) ถนนบางนา-ตราด กรุงเทพมหานคร เพื่อนำผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ จาก 5 ภูมิภาค (ภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และภาคกลาง) เดินทางมาพบปะเจรจาธุรกิจ ( Table Top Sales) มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 2,000 คน

นอกจากนี้ ภายในงาน ททท. ได้จัดโซนนิทรรศการของ 5 ภูมิภาค เพื่อแสดงถึงเอกลักษณ์ทางการท่องเที่ยวต่างๆ ของแต่ละพื้นที่ ซึ่งผู้ร่วมงานสามารถร่วมงานพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนประสบการณ์ท่องเที่ยวซึ่งกันและกันในงาน

ททท. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดงาน “MEGA FAM Trip – สวัสดีประเทศไทย” ในครั้งนี้จะสามารถแสดงถึงศักยภาพและความพร้อมในการรองรับการท่องเที่ยวภายในประเทศหลังประสบปัญหาอุทกภัย ตลอดจนกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยว ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และเพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดพบปะสังสรรค์ปีใหม่ 2555 กับหน่วยงานพันธมิตร ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว และสื่อมวลชนจากทั่วประเทศ อีกทั้งเป็นการเร่งประชาสัมพันธ์ความเชื่อมั่นและกระตุ้นนักท่องเที่ยวให้กลับมาเที่ยวประเทศไทยโดยเร็วตั้งแต่ไตรมาสแรกปี 2555 ต่อไป

แสดงผล 26 ครั้ง