ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ขอเชิญชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติ ครั้งที่ ๗ ณ จังหวัดสุรินทร์

          มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมกับจังหวัดสุรินทร์ โดยการสนับสนุนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดงานเทศกาลการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติ ครั้งที่ ๗  (The 7th Surin International Folklore Festival) ขึ้น ระหว่างวันที่๑๕ – ๒๕  มกราคม  ๒๕๕๕ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

          นางสาวบุณยานุช  วรรณยิ่ง  ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานสุรินทร์ กล่าวว่างานเทศกาลการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติ หรือเรียกสั้น ๆ ว่างาน SIFF เป็นงานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการอนุรักษ์ ส่งเสริม ฟื้นฟู และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของไทยให้เป็นที่รู้จักกันในวงกว้าง  เป็นการสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมในระดับนานาชาติด้านศิลปะการแสดงพื้นบ้านให้กับศิลปินพื้นบ้านนานาชาติจำนวนมากกว่า ๓๐๐ คนทั่วโลก  และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  งาน SIFF นี้ จึงเป็นกิจกรรมที่ควรค่าแก่การสนับสนุนให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางยิ่ง ๆ ขึ้นไป เนื่องจากเป็นการนำเอาศิลปวัฒนธรรมของแต่ละชาติที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นมาแสดงแลกเปลี่ยนกัน “วัฒนธรรม” นับเป็นขุมทรัพย์และบ่อเกิดของการท่องเที่ยวรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งการจัดงาน  SIFF ในปีนี้มีศิลปินจากประเทศต่าง ๆ จำนวน ๑๖ ประเทศ จำนวนศิลปินร่วม ๓๐๐ ชีวิตเดินทางเข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย สหรัฐอเมริกา  อิตาลี  ตุรกี  อิสราเอล  อัลจีเรีย  ลิธัวเนีย  ศรีลังกา  อินเดีย  อินโดนีเซีย  ฟิลิปปินส์  ประเทศเวียดนาม  สปป.ลาว  กัมพูชา เมียนมาร์  บังคลาเทศ  และสาธารณรัฐประชาชนจีน  นอกจากการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติแล้วยังมีกิจกรรมการสัมมนาทางวิชาการนานาชาติ การแสดงแบบชุดแต่งกายนานาชาติ และการชุมนุมเพื่อสันติภาพโลก ณ วัดป่าวังน้ำทิพย์ อำเภอเลิงนกทา  จังหวัดยโสธร อีกด้วย  จึงเป็นโอกาสอันดีของคนไทยโดยเฉพาะชาวอีสานที่ไม่ต้องเดินทางไปชมการแสดงไกลถึงต่างประเทศ คณะศิลปินทั้ง ๑๖ ประเทศดังกล่าวได้เดินทางมาถึงจังหวัดสุรินทร์แล้ว ฉะนั้น ขอเชิญนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศทุกท่านอย่างพลาดโอกาสที่จะเดินทางไปชมและเป็นกำลังใจให้ศิลปินเหล่านั้นด้วย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โทรศัพท์  ๐๔๔-๕๑๕๒๒๗  อีเมล์
artculturesrru@hotmail.com 
(ททท.) สำนักงานสุรินทร์ โทร. ๐๔๔-๕๑๔๔๔๗-๘

แสดงผล 9 ครั้ง