ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

คาราวานรถยนต์ เที่ยวทำดีถวายพ่อ

              เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2554 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดยนายสุรพล เศวตเศรนี ผู้ว่าการ ททท. จัดพิธีปล่อยคาราวานรถยนต์ 84 คัน ตามโครงการ Beautiful Thailand 

            
เดินทางท่องเที่ยวและกระจายกันไปทำกิจกรรมจิตอาสาในจังหวัดต่าง ๆ ที่ประสบภัยน้ำท่วม  โดยในส่วนของ ททท. สำนักงานสมุทรสงคราม ได้ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม และธนาคารออมสิน สาขาอัมพวา จัดรถยนต์เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 10 คัน ภายใต้กิจกรรม “เที่ยวทำดีถวายพ่อ เพื่อเทิดพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมายุครบ 84 พรรษา” ระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2554 นำคณะเดินทางไปท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ เข้าชมหุ่นขี้ผึ้ง มาดามทุสโซ และชมสัตว์ทะเลนานาชนิดที่สยามโอเชี่ยนเวิร์ล นอกจากนี้คณะยังได้เดินทางไปทำกิจกรรมจิตอาสา นำสิ่งของไปบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ ศูนย์พักพิง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม รวมทั้งเข้าชมงานเกษตรกำแพงแสนอีกด้วย ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สร้างความประทับใจและความภาคภูมิใจให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมและส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ

แสดงผล 8 ครั้ง