ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ท่องเที่ยวเทศกาล และกิจกรรมในพื้นที่ จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดนครปฐม ในเดือน มกราคม

การท่องเที่ยวแห่งประเทศ (ททท.) สำนักงานสมุทรสงคราม ขอเชิญร่วมเดินทางท่องเที่ยวเทศกาล และกิจกรรมในพื้นที่ จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดนครปฐม ในเดือน มกราคม 2555 ดังนี้

๑. เทศกาลส้มโอขาวใหญ่สมุทรสงคราม ปี ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๑๘-๒๒ มกราคม ๒๕๕๕ ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม โทร. ๐ ๓๔๗๑ ๑๗๑๑

๒. งานสุนทราภรณ์คืนถิ่นเดิมอัมพวา ในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๕ ณ อุทยาน ร.๒ จังหวัดสมุทรสงคราม สอบถามรายละเอียดได้ที่ มูลนิธิสุนทราภรณ์ โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๐๙๗๔ , ๐๘ ๑๒๘๕ ๑๔๒๗

๓. เทศกาลอาหารผลไม้และของดีนครปฐม ประจำปี ๒๕๕๕ ในวันที่ ๒๓-๒๙ มกราคม ๒๕๕๕ ณ บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม สอบถามรายละเอียดรค้าจังหวัดนครปฐม โทร. ๐ ๓๔๒๕ ๔๒๖๗ , ๐ ๓๔๒๑ ๐๒๓๐

แสดงผล 19 ครั้ง