ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท. ขอเชิญวิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ มินิ – ฮาล์ฟ มาราธอน สู่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ชมผามออีแดงจังหวัดศรีสะเกษ

 จังหวัดศรีสะเกษ โดยอำเภอกันทรลักษ์ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดศรีสะเกษ กำหนดจัดการแข่งขันวิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ มินิ - ฮาล์ฟ มาราธอน สู่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ครั้งที่ ๑๕ / ๒๕๕๔  ในวันอาทิตย์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๕.๐๐ น. ณ บริเวณโรงเรียนบ้านภูมิซรอล ตำบลเสาธงชัย อำเภอ กันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดศรีสะเกษ

นางสาวบุณยานุช  วรรณยิ่ง ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุรินทร์ กล่าวว่า อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ คลอบคลุมพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษและ จังหวัดอุบลราชธานี ติดแนวชายแดนไทย – กัมพูชา มีพื้นที่ประมาณ ๘๑,๒๕๐ ไร่ สภาพป่าทั่วไปมีความ อุดมสมบูรณ์ของพันธุ์พืชและสัตว์ป่า พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเทือกเขาพนมดงรักโดยมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญได้แก่  ผามออีแดง ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้ชมภาพสลักนูนต่ำของเทพสามองค์และจุดชมวิวของหน้าผาหินที่มีทัศนียภาพกว้างไกลสุดสายตา นับเป็นจุดชมวิวในมุมสูงที่สวยงามแห่งหนึ่งในภาคอีสาน นอกจากนี้ยังมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติ/ประวัติศาสตร์ – สระตราว เส้นทางสถูปคู่ เส้นทางศึกษาธรรมชาติกล้วยไม้เขาพระวิหาร เนินนับดาว และค่ายเยาวชนภูน้อย

จังหวัดศรีสะเกษ โดยอำเภอกันทรลักษ์ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดศรีสะเกษจึงกำหนดจัดการแข่งขันวิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ มินิ - ฮาล์ฟ มาราธอน สู่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ครั้งที่ ๑๕ / ๒๕๕๔             ในวันอาทิตย์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๕.๐๐ น. ณ จุดสตาร์ทหน้าโรงเรียนบ้านภูมิซรอล และเส้นชัยที่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร โดยมีรายละเอียดของการแข่งขัน ดังนี้

                • ฮาล์ฟ มาราธอน (ระยะทาง ๒๑.๑ กิโลเมตร) ผู้ที่เข้าเส้นชัยเป็นคนแรก จะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานฯ  Over All และเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท และนักวิ่งชาย – หญิงทุกรุ่น ที่เข้าเส้นชัยเป็นที่ ๑ – ๕ จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศและเงินรางวัล ๑,๕๐๐/๑,๐๐๐/๘๐๐/๖๐๐ และ ๕๐๐ บาทตามลำดับ ค่าสมัคร ๓๕๐ บาท

                • มินิ มาราธอน (ระยะทาง ๑๐.๕ กิโลเมตร) ผู้ที่เข้าเส้นชัยเป็นคนแรก จะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานฯ            Over All และเงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท และนักวิ่งชาย – หญิงทุกรุ่น ที่เข้าเส้นชัยเป็นที่ ๑ – ๕ จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศและเงินรางวัล ๑,๒๐๐/๑,๐๐๐/๘๐๐/๖๐๐ และ ๕๐๐ บาทตามลำดับ ค่าสมัคร ๒๐๐ บาท สำหรับผู้ที่อายุ         ๒๐ ปี ขึ้นไป และ ฟรี สำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า ๒๐ ปี

                • วิ่งเพื่อสุขภาพ (ระยะทาง ๓ กิโลเมตร) ประเภท VIP ค่าสมัคร ๕๐๐ บาท

                    นักวิ่งทุกประเภทที่เข้าเส้นชัยจะได้รับเกียรติบัตร

พิเศษสำหรับผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขันวิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ มินิ - ฮาล์ฟ มาราธอน  สู่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ครั้งที่ ๑๕ / ๒๕๕๔ สามารถเข้าพัก ฟรี ได้ที่โรงเรียนบ้านภูมิซรอล/โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา และโรงเรียนบึงมะลูวิทยา (ห้องพักรวมและ โปรดนำเครื่องนอนมาเอง) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ :

                • โรงเรียนบ้านภูมิซรอล โทร. ๐ ๘๙ ๗๑๙ ๘๘๐๐, ๐ ๘๕ ๔๙๐ ๖๑๒๗

                • โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา  โทร. ๐ ๘๕ ๖๑๑๐๖๔๔

                • โรงเรียนบึงมะลูวิทยา โทร. ๐ ๔๕๙๒ ๔๖๕๖

 

ขอใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันฯ และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ที่ว่าการอำเภอกันทรลักษ์ โทร ๐ ๔๕๖๖ ๑๔๒๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต ๔ โทร .๐ ๔๕๖๖ ๑๔๓๒ ททท. สำนักงานสุรินทร์ โทร. ๐ ๔๔๕๑ ๔๔๔๗ – ๘  E-mail :  tatsurin@tat.or.th   www.tourismthailand.org/surin   หรือ โทร. 1672

แสดงผล 43 ครั้ง