ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

กิจกรรม “We care Ayutthaya” และ “อนุรักษ์สืบสานประเพณีลอยกระทงกรุงเก่า”

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพระนครศรีอยุธยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรม “We care Ayutthaya” และ “อนุรักษ์สืบสานประเพณีลอยกระทง  กรุงเก่า” ในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งกิจกรรม “We care Ayutthaya”  มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมทำความสะอาด ฟื้นฟู เยียวยาแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อาทิ โบราณสถาน วัดใหญ่ชัยมงคล โดยได้รับเกียรติจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กลุ่มผู้มีจิตอาสา เจ้าหน้าที่ ททท. เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานรัฐต่างๆ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศ สมาคมมัคคุเทศก์ และคณะสื่อมวลชนเป็นต้น รวม ๒๐๐ คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว และเพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีลอยกระทง ขอเชิญพุทธศาสนิกชน    ร่วมสวดพระพุทธมนต์ชัยมงคลคาถา ขอพรจากหลวงพ่อโตซึ่งเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ก่อนการก่อร่างสร้างกรุงศรีอยุธยาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว พร้อมร่วมลอยกระทงเพื่อขอขมาพระแม่คงคา ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร

นางสาวจุฑาทิพย์ เจริญลาภ ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า “นอกจากกิจกรรมดังกล่าว ททท. ถือเป็นการเปิดตัวโครงการฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังน้ำลดของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผ่านกิจกรรม “We care Ayutthaya” เพื่อเน้นย้ำให้เห็นความสำคัญที่พระนครศรีอยุธยา เป็นหนึ่งในจังหวัดหลักทางการท่องเที่ยว โดย ททท. จะเป็นศูนย์กลางเชิงข้อมูลและประสานงานให้องค์กรต่างๆ เข้าไปทำกิจกรรมซีเอสอาร์ตามโรงเรียนและทอดผ้าป่าให้วัดที่ประสบอุทกภัยที่มีมากกว่า ๕๐๐ วัด จึงขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้ประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลังน้ำลดได้อีกช่องทางหนึ่ง และเพื่อเป็นการสร้างกระแสให้นักท่องเที่ยวที่มีจิตอาสาเดินทางมาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลังจากผ่านพ้นอุทกภัย” สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ททท. สำนักงานพระนครศรีอยุธยา หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๕๑๒๓ ๑๑๐๔, ๐๘ ๙๖๐๙ ๑๒๕๗-๘ และเบอร์เดียว เที่ยวทั่วไทย ๑๖๗๒

แสดงผล 17 ครั้ง