ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

เว็บไซต์รวมโรงแรมที่พัก ราคาพิเศษช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดทำเว็บไซต์รวบรวมรายชื่อที่พักราคาพิเศษสำหรับคนไทยและนักท่องเที่ยวที่พำนักในประเทศไทยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม โดยเป็นการประสานความร่วมมือจากสมาคมโรงแรมไทย   สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวต่าง ๆ ในแต่ละพื้นที่  ได้จัดหาที่พักทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑลและเมืองท่องเที่ยวอื่น ๆ  ในทุกภูมิภาค ด้วยราคาลดพิเศษ  เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและประหยัดค่าใช้จ่ายในการเช่าที่พักให้กับผู้ประสบภัย อาทิ 

ททท.สำนักงานเพชรบุรี ได้มีการติดต่อประสานงานการเช่าพักแบบรายเดือน  ในราคา ๑๓,๐๐๐.-บาท/เดือนส่วนโรงแรมที่พักต่างๆ ในอำเภอหัวหิน และใกล้เคียง พร้อมใจกันลดราคาห้องพัก ในอัตรา ๑๐-๓๐ เปอร์เซ็นต์

นอกจากนี้ สมาคมผู้ประกอบการชาวแพ ชาวเรือ กาญจนบุรี  ยังมีที่พักประเภทแพพัก ราคาเริ่มต้นที่  คืนละ ๔๐๐ บาท / หลัง - เดือนละ ๘,๐๐๐ บาท/ หลัง  (ขึ้นอยู่กับสภาพ และขนาดของแพ)
พร้อมเครื่องนอน และเครื่องครัวสำหรับประกอบอาหาร 

ททท.กระบี่ ร่วมกับผู้ประกอบการโรงแรม จังหวัดกระบี่ รวม ๑๑ โรง จัดโครงการคนไทยไม่ทิ้งกัน สำหรับการเข้าพักถึงวันที่   ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ หากผู้ประสบภัยที่ต้องการเดินทางเข้าพักใน จังหวัดภูเก็ต ซึ่งขณะนี้มีหลายโรงแรมที่เตรียมห้องพักราคาพิเศษไว้แล้วเช่นกัน อาทิ  วรบุรี ภุเก็ต รีสอร์ทแอนด์ สปา  เพิร์ลภูเก็ต   จันดารารีสอร์ต   ชิโน อินน์ภูเก็ต    แดงพลาซ่า  ราไวย์ ปาล์ม บีช รีสอร์ท เป็นต้น 

ทั้งนี้สามารถดูรายชื่อโรงแรมที่พักนับร้อยแห่งที่พร้อมใจยื่นมือช่วยเหลือในยามประสบภัยนี้ ได้ทางเว็บไซต์เฉพาะ โดยคนไทยดูที่เว็บไซต์ www.tourismthailand.org/flood-relief  นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เข้าชมที่เว็บไซต์ www.thailandtourismupdate.com

แสดงผล 18 ครั้ง