ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท. ร่วมกับ โตโยต้า เปิดโครงการ “จิ๋วผู้พิชิต...ภารกิจกู้โลก” สร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้มีจิตสำนึกที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เปิดตัวกิจกรรม “จิ๋วผู้พิชิต...ภารกิจกู้โลก” ภายใต้แนวคิด การค้นหาฮีโร่ตัวจิ๋วในระยะเวลา 150 วัน 4 ภารกิจ จาก 4,000 คน สู่ 1,000,000 ความคิดทั่วประเทศ ณ ห้องอีเวนท์ ฮอลล์ ไบเทค บางนา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีเปิดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างต้นกล้าเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ได้รับความรู้ความเข้าใจและมีจิตสำนึกที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม ร่วมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระชนม์มายุครบ 7 รอบ ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พร้อมรถกระบะไฮลักซ์วีโก้จากโตโยต้า

เยาวชนเข้าที่ร่วมกิจกรรม “จิ๋วผู้พิชิต ภารกิจกู้โลก” คัดเลือกจากโรงเรียนในกรุงเทพฯ และทุกภาคทั่วประเทศที่มีการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา จำนวน 1,000 โรงเรียน ทุกโรงเรียนจะต้องปฏิบัติภารกิจจำนวน 4 ภารกิจ ได้แก่ การเที่ยวด้วยหัวใจ เที่ยวอย่างเข้าใจ เที่ยวด้วยสำนึก และเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ เพื่อค้นหาตัวแทนฮีโร่ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการดูแลธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์ป่า และผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีและพลังงาน โดยนำเสนอผ่านระบบ Social Network พร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปร่วมสนับสนุนจิตสำนึกที่ดี โดยเข้าเยี่ยมชมผลงาน ตอบคำถามและโหวตให้คะแนน ผ่านทาง www.facebook.com/heromission

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล  เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา กล่าวว่า  “ปัจจุบันภาวะโลกร้อนที่เพิ่มมากขึ้นส่งผลกระทบออกไปเป็นวงกว้างทั่วโลก ทำให้ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำลังก้าวเข้าไปสู่สถานการณ์ที่น่าเป็นห่วง วิธีที่เราจะช่วยกอบกู้สถานการณ์นี้ไว้ได้ก็คือการร่วมมือร่วมใจที่จะดูแลโลกใบนี้ให้เกิดความสมดุล ลดการใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือย ลดการใช้พลังงาน หรือหาพลังงานทดแทนใหม่ๆ ที่ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการดูแลรักษาธรรมชาติให้คงอยู่ และเยาวชนก็เป็นความหวังที่สำคัญที่สุดเพราะเยาวชนในวันนี้จะเติบโตเป็นตัวแทนผู้ดูแลประเทศชาติตลอดจนดูแลโลกใบนี้ของเราในที่สุด”

ทางด้าน นายธวัชชัย อรัญญิก  รองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ด้านตลาดในประเทศ ได้กล่าวว่า “กิจกรรมจิ๋วผู้พิชิต ภารกิจกู้โลกนี้เป็นการรณรงค์ให้คนไทยทุกคนร่วมเป็นนักท่องเที่ยวหัวใจใหม่ ที่พร้อมจะดูแลธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวของไทยเราให้คงอยู่ต่อไป

เราเล็งเห็นว่าต้นกล้าเยาวชน ก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญ เพราะพวกเขาจะต้องเติบโตต่อไปในอนาคต หากได้รับการปลูกฝังความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนจิตสำนึกที่ดี ทั้งในบทบาทของการเป็นเจ้าบ้านและเป็นนักท่องเที่ยวแนวคิดในการดำเนินโครงการจึงเกิดขึ้น ในทุกๆ เดือน จะมีการท่องเที่ยวเพื่อสัมผัสแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม รวมถึงการทำกิจกรรมการอนุรักษ์สร้างสรรค์ในพื้นที่ร่วมกัน 5 จังหวัด 5 รูปแบบทั่วไทย ได้แก่ ล่องใต้ ลุยป่า เลาะหาด ขึ้นเหนือ และเยือนอีสาน ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดนี้จะส่งผลให้เยาวชนเหล่านี้ได้มีโอกาสซึมซับภารกิจสำคัญ ที่จะมีส่วนช่วยสนับสนุนการทำงานของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ในอนาคต”

ส่วนนายวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ผู้สนับสนุนโครงการฯ ได้กล่าวว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่มุ่งเน้นในการพัฒนา และให้ความรู้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ในการดูแลธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน เพื่อให้ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคงอยู่ตลอดไป รวมถึงการใช้พลังงานอย่างถูกต้องเพื่อคืนสมดุลให้กับโลกของเรา สำหรับโครงการนี้นอกจาก   เยาวชนผู้ชนะเลิศ และรองชนะเลิศ จะได้รับถ้วยพระราชทานรางวัลชนะเลิศจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และถ้วยพระราชทาน จากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ ตามลำดับแล้ว   โตโยต้ายังได้ร่วมจัดกิจกรรม Toyota Diary ลดเมืองร้อนไปกับ Eco Network ขึ้นเพื่อให้น้องๆ เยาวชนได้ร่วมเขียนไดอารี่ลดเมืองร้อน เพื่อเปิดกว้างทางความคิดให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการนำเสนอวิธีการที่จะช่วยกันลดเมืองร้อนให้กับประเทศของเรา ไดอารี่ของโรงเรียนที่มีการเขียนเนื้อหาที่เหมาะสม และเป็นที่ชื่นชอบของผู้เข้าชมมากที่สุด จะได้รับรถกระบะไฮลักซ์ วีโก้จำนวน 1 คัน เพื่อไว้ใช้ในกิจกรรมของทางโรงเรียนอีกด้วย”

แสดงผล 15 ครั้ง