ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท. สำนักงานอุดรธานีขอเชิญชมการแข่งขันเรือยาวประเพณีไทย – ลาว ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๕๔

จังหวัดบึงกาฬร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เทศบาลตำบลบึงกาฬ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานอุดรธานี ได้กำหนดจัดงานแข่งขันเรือยาวประเพณีไทย – ลาว ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม-ราชกุมารี ครั้งที่ ๑๒ ระหว่างวันที่ ๙-๑๑ กันยายน ๒๕๕๔ ณ บริเวณริมโขงหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบึงกาฬ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ

นางธัญภา    นิโครธานนท์     ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  สำนักงาน อุดรธานี กล่าวว่า การจัดงานแข่งขันเรือยาวประเพณีในปีนี้ ประกอบไปด้วยการแข่งขัน ๓ ประเภทด้วยกัน คือ เรือยาวใหญ่ประเภททั่วไป ๕๐ – ๕๕ ฝีพาย เรือยาวใหญ่ประเภทภายในจังหวัดบึงกาฬ ๕๐ – ๕๕ ฝีพาย และเรือยาวเล็กประเภทภายในจังหวัดบึงกาฬ ๒๐ – ๒๕ ฝีพาย ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากฝีพายจากภาคต่างๆ อาทิเช่น ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคอีสาน และฝีพายจากแขวงบอลิคำไซ สปป.ลาว  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานงานประเพณี สานสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทย – สปป.ลาว และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว

นอกจากนี้ ผอ.ททท.อุดรธานี ได้กล่าวอีกว่า นอกจากจะได้ชมความสามารถของฝีพายแต่ละลำแล้ว ภายในงานยังจะได้รับความสนุกสนานจากกองเชียร์ของเรือแต่ละลำ พร้อมทั้งได้เห็นถึงพลังของความสามัคคีของฝีพาย รวมไปถึงสายสัมพันธ์อันดีระหว่างสองฝั่งโขงของประเทศไทย และสปป.ลาวอีกด้วย

สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ททท.  สำนักงานอุดรธานี    โทรศัพท์ 042-325406-7 หรือ E-mail: tatudon@tat.or.th /www.tourismthailand.org/udonthani และเทศบาลตำบลบึงกาฬ โทรศัพท์ 042-491097-8

แสดงผล 44 ครั้ง