ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเศรษฐกิจ

ททท. นำทีม TAT Contact Center ร่วมพิธีเปิดสำนักงานศูนย์อำนวยการและบริการนักท่องเที่ยว ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

นางพัฒน์มาศ  วงศ์พัฒนศิริ  ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) นำทีม TAT Contact Center ร่วมพิธีเปิดสำนักงานศูนย์อำนวยการและบริการนักท่องเที่ยว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยการ บริการ ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวและนักกีฬาในการแข่งขันกีฬาในประเทศไทย ซึ่งเปิดให้บริการตลอด 24 ชม. ณ อาคารผู้โดยสาร ชั้น 1 ประตู 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2554  

แสดงผล 51 ครั้ง