ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ขอเชิญร่วมงาน “ศิลปบรรเลง เพลงอัมพวา ครั้งที่ 1”

จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับ มูลนิธิหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) , องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) , เทศบาลตำบลอัมพวา , อบต. สวนหลวง , ททท. สำนักงานสมุทรสงคราม และหน่วยงานต่างๆ  กำหนดจัดงาน “ศิลปบรรเลง เพลงอัมพวา ครั้งที่ 1” ณ อุทยาน ร. 2 , โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ และวัดภุมรินทร์กุฎีทอง ระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2554เพื่อรำลึกและเชิดชูเกียรติท่าน รวมทั้งเผยแพร่ผลงานดนตรีไทยให้กับเยาวชนได้รู้จักและสืบทอดต่อไป 

นางสาวอังคณา  พุ่มผกา ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสมุทรสงคราม (สมุทรสงคราม นครปฐม สมุทรสาคร) กล่าวว่า จังหวัดสมุทรสงครามเป็นถิ่นกำเนิดของศิลปินด้านดนตรีที่มีชื่อเสียงมากมาย อาทิ ครูเอื้อ สุนทรสนาน ทูล ทองใจ รวมถึงหลวงประดิษฐไพเราะ หรือศร ศิลปบรรเลง ที่ทุกท่านรู้จักเป็นอย่างดีจากภาพยนตร์เรื่องโหมโรง ก็มีพื้นเพเป็นชาวสมุทรสงคราม ซึ่งในปีนี้เป็นปีที่ตรงกับวาระ 130 ปี ชาตกาลของท่าน ตลอดระยะเวลา 5 แผ่นดิน นับได้ว่าท่านเป็นตำนานดนตรีไทย โดยเฉพาะทาง “ระนาดเอก” ที่มีฝีมือดีเยี่ยม มีผลงานเพลงที่แพร่หลายฝากไว้จนถึงทุกวันนี้ โดยภายในงานครั้งนี้มีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย  เช่น   การแสดงวงมหาดุริยางค์ระนาด 130 ราง , การเสวนาย้อนรอยภาพยนตร์   โหมโรง , นิทรรศการประวัติและผลงานของท่าน , ชมปี่พาทย์ประชันเชิง , ชมการบรรเลงเพลงไทยจากวงบอยไทย บางกอก ไซโลโฟน วงฟองน้ำ วงสไบ ขุนอิน ออฟ บีท สยาม  เป็นต้น จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวหัวใจใหม่ทุกท่านร่วมรำลึกและเรียนรู้ความเป็นไทยในงานดังกล่าวได้ทั้ง 3 วัน นอกจากนี้ยังแวะท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง เช่น ตลาดน้ำยามเย็นอัมพวา ตลาดน้ำบางน้อย   วัดหลวงพ่อบ้านแหลม ตลาดร่มหุบ และแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมาย ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถสอบถามข้อมูลท่องเที่ยวได้ที่ ททท. สำนักงานสมุทรสงคราม 0 3475 2847-8   E-mail : tatsmsk@tat.or.th  เปิดให้บริการทุกวัน

 สอบถามข้อมูลการจัดงาน ฯ เพิ่มเติมได้ที่  มูลนิธิหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง)  โทร. 0 2279 1509 ,  0 2619 7260-1

แสดงผล 12 ครั้ง