ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

Don’t Miss 7 Attraction @ Khaoyai

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานนครราชสีมา ร่วมกับ กลุ่ม Khaoyai Attraction Alliance ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ๗ แห่ง  อันประกอบไปด้วย ไลฟ์ปาร์ค เดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท, อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่, โครงการ Palio เขาใหญ่, เอ้าเล็ทมอลล์เขาใหญ่, ไร่องุ่นกราน –     มอนเต้, พีบีวัลเล่ย์  เขาใหญ่ไวน์เนอรี่ และฟาร์มโชคชัย  กำหนดจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวในช่วงนอกฤดูกาล  โดยจัดทำ “หนังสือเดินทางท่องเที่ยว” Don’t Miss 7 Attraction @ Khaoyai  ระหว่างวันที่ ๒๕ กรกฎาคม – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ระบุเงื่อนไข ส่วนลดการใช้คู่มือ พร้อมให้มีการชิงรางวัล  เพื่อให้เกิดกระแสการเดินทางท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เพิ่มมากยิ่งขึ้น

นายอรรถพล   วรรณกิจ  ผู้อำนวยการ  ททท. สำนักงานนคราชสีมา เปิดเผยว่า ด้วยศักยภาพของ  จังหวัดนครราชสีมา ที่มีลักษณะภูมิประเทศ เป็นภูเขาสูงต่ำ  เป็นที่ราบสูง เกิดมิติที่สวยงาม ตามด้วยธรรมชาติ   อันบริสุทธิ์และลงตัว  จนเป็นที่ต้องการของนักท่องเที่ยวที่ใคร่จะเข้าไปสัมผัส  หลากกิจกรรมทางการท่องเที่ยว และนับเป็นที่น่ายินดีที่กลุ่ม Khaoyai Attraction Alliance จะเข้ามามีส่วนร่วมและบทบาทสำคัญในการผลักดันให้เกิดกิจกรรมต่างๆด้านการท่องเที่ยว โดยใช้หนังสือเดินทางท่องเที่ยวเป็นจุดขายและดึงดูดนักท่องเที่ยว ควบคู่ไปกับการสร้างการรับรู้ถึงสินค้าทางการท่องเที่ยวนำไปสู่การเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงอันหลากหลาย อันเป็นกิจกรรมที่จะเอื้อประโยชน์อย่างยิ่งต่ออุตสาหกรรม การท่องเที่ยวภายในประเทศ  ในด้านการสร้างเครือข่ายทางการท่องเที่ยว การส่งเสริมการขายเส้นทางท่องเที่ยวอันจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจ สังคม และเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืนต่อไป

สำหรับเงื่อนไขและสิทธิของผู้ถือครองหนังสือเดินทาง  Don’t Miss 7 Attraction @ Khaoyai   พิเศษต่อที่ ๑  รับส่วนลดทันทีกว่า ๕๐%  จาก ๗ สมาชิกกลุ่ม Khaoyai Attraction Alliance ต่อที่ ๒ เมื่อใช้บริการตามสิทธิจะได้รับแสตมป์ ๑ ดวง เมื่อครบ ๓ ดวงขึ้นไป เขียนชื่อ ที่อยู่ส่งลุ้นรับของรางวัลมากมาย มูลค่ากว่า สองแสนบาท  จับรางวัลในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ณ ททท.สำนักงานนครราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสีมา

นักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถขอรับหนังสือเดินทางได้ที่ ๗ สมาชิกกลุ่ม Khaoyai Attraction Alliance และ ททท.ทั่วประเทศ ฟรี  เข้าชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/khaoyaialliance หรือที่ ททท. สำนักงานนครราชสีมา  โทรศัพท์ ๐ ๔๔๒๑ ๓๐๓๐,๐ ๔๔๒๑ ๓๖๖๖

แสดงผล 29 ครั้ง