ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเศรษฐกิจ

ททท. จับมือกับเวียดนาม ดึงดูดนักท่องเที่ยวอเมริกันร่วมกัน

 

นายสันติ ชุดินธรา ผู้อำนวยการกองตลาดอเมริกา นำคณะภูมิภาคอเมริกา เดินทางไปประชุมหารือกับการท่องเที่ยวของเวียดนาม (Vietnam National Administration of Tourism - VNAT) ที่กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2554 เพื่อหารือเรื่องแนวทางการส่งเสริมตลาดนักท่องเที่ยวอเมริกันร่วมกัน โดยผลการประชุมดังกล่าว ไทยและเวียดนามตกลงที่จะส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวร่วมกันเพื่อผลักดันให้ตลาดนักท่องเที่ยวชาวอเมริกันซึ่งเป็นตลาด Long haul เดินทางท่องเที่ยวมายังประเทศไทยและเชื่อมโยงไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งนี้ จะมีการนำคณะบริษัทนำเที่ยวและสื่อมวลชนจากอเมริกา เดินทางมาสำรวจสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวในประเทศไทยและเดินทางต่อไปยังเวียดนาม รวมทั้งจะจัดทำแพคเกจร่วมกันเพื่อเสนอขายให้ตลาดนักท่องเที่ยวชาวอเมริกันต่อไป

 นอกจากนี้ ททท. ยังได้เชิญการท่องเที่ยวของเวียดนาม (VNAT) เข้าร่วมงานส่งเสริมการขาย Thailand Travel Mart Plus 2012 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 8 มิถุนายน 2555 ด้วย เพื่อตอกย้ำการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของประเทศไทยในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

แสดงผล 27 ครั้ง