ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

จิตตภาวนา ธุรกิจ...เพื่อธุรจิต หยุดจังหวะให้ชีวิตประจำวัน...พักกาย พักจิตใจ นั่งสมาธิ ปฏิบัติธรรม

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ ร่วมกับ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก และ ศิริปันนา วิลล่า รีสอร์ท แอนด์ สปา จัดทำโครงการท่องเที่ยวเชิงศาสนา เสนอรายการนำเที่ยว 3 วัน 2 คืน รูปแบบใหม่ชวนชาวไทย และชาวต่างชาติผ่อนคลายจากจังหวะชีวิตที่เร่งรีบ และภาระงานจากชีวิตประจำวันเข้าสู่การพักผ่อนกาย พักผ่อนจิตใจ นั่งสมาธิ ปฏิบัติธรรม และทำบุญไหว้พระ 9 วัน เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของการท่องเที่ยวเชิงศาสนา ภายใต้โครงการอบรม จิตตภาวนา “ธุรจิต เพื่อธุรกิจ” ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2554
ตลอดการเข้าร่วมโครงการจิตตภาวนา “ธุรจิต..เพื่อธุรกิจ” นอกจากผู้เข้าร่วมโครงการจะได้ร่วมกิจกรรม    สวดมนต์ อบรมสมาทานศีล ฟังธรรม ฝึกทำสมาธิเบื้องต้น เดินจงกรม ทำบุญ ตักบาตร ซึ่งเป็นกิจกรรมในรูปแบบของการถือศีล และปฏิบัติธรรมแล้ว ผู้เข้าร่วมโครงการยังได้ผ่อนคลายกับกิจกรรมการเก็บผักสวนครัวเพื่อนำมาปรุงอาหารในแบบชีวจิต ปลอดสารพิษ และโปรแกรมพิเศษ  “ฟอร์แมตจิต ดีลีทกรรม” “เจิง เพื่อสุขภาพ” และ “การใช้สมาธิในชีวิตประจำวัน” รวมทั้ง กิจกรรมไหว้พระ 9 วัด ชื่อดี นามมงคลของเมืองเชียงใหม่ จำนวน 4 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 8-10 กรกฎาคม 2554 รุ่นที่ 2 วันที่ 5-7 สิงหาคม 2554 รุ่นที่ 3 วันที่ 9-11 กันยายน 2554 รุ่นที่ 7-9 ตุลาคม 2554 ในราคา 14,000 บาท/ 2 ท่าน/ห้อง หากไม่ค้างคืน ราคา 5,999 บาท/ท่าน รวมที่พัก อาหาร กิจกรรม และรายการนำเที่ยวไหว้พระ 9 วัด

นายเฉลิมศักดิ์ สุรนันท์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานเชียงใหม่เปิดเผยว่า โครงการจิตตภาวนา   “ธุรจิต..เพื่อธุรกิจ” มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศาสนา โดย ททท. ได้สร้างสรรค์ทางเลือกของการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ เน้นเสนอขายไปยังกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจเฉพาะ (Niche Market) เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวตลาดระดับบน กลุ่มผู้บริหาร เจ้าของกิจการ นักธุรกิจทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ในการฝึกจิตเพื่อกำจัดความเครียด และฝึกสมาธิในการบริหารจัดการงานอย่างมีระบบ ฝึกการจัดระเบียบของความคิด จิตใจ ควบคู่ไปกับจิตใจที่มีคุณธรรม และสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงจากรูปแบบของการรับประทานอาหาร ควบคู่ไปกับการออกกำลังกาย ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไม่เพียงแต่ได้ผ่อนคลายร่างกาย จิตใจจากความตึงเครียดในชีวิตประจำวันแล้ว ยังได้รับการฝึกฝนสมาธิในการนำพาองค์กร ธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จบนรากฐานของหลักศีลธรรม และจริยธรรมอีกด้วย  ทั้งนี้ ททท. ได้จัดเตรียมช่องทางการประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ ของ ททท. และผ่านสำนักงาน ททท. ทั้งในและต่างประเทศ กว่า  61 สำนักงาน คาดว่าจะช่วยกระตุ้น และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงกรีนซีซันได้อีกทางหนึ่ง

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ ททท. สำนักงานเชียงใหม่ เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. โทร. 0 5324 8604, 0 5324 8607 หรือสอบถามที่ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ททท. TAT Call Center โทร. 1672 เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย ได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00-20.00 น. หรือติดต่อขอซื้อ Package ได้ที่ ศิริปันนา วิลล่า รีสอร์ท แอนด์ สปา โทรศัพท์ 0 5337 1999 โทรสาร 0 5337 1998 E-mail: info@siripanna.com เว็บไซต์ www.siripanna.com

แสดงผล 17 ครั้ง