ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

โครงการเสริมสร้างประสบการณ์การจัดการการท่องเที่ยวชุมชน

นางสาวอังคณา  พุ่มผกา ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสมุทรสงคราม รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม นครปฐม และสมุทรสาคร ได้จัดโครงการ “เสริมสร้างประสบการณ์การจัดการการท่องเที่ยวชุมชน” เมื่อวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2554 นำชุมชนด้านการท่องเที่ยวและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในพื้นที่ 3 จังหวัดดังกล่าว รวม 82 คน เดินทางไปทัศนศึกษาแหล่งท่องเที่ยว ณ ตลาดน้ำคลองลัดมะยม นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานคร / ตลาดโบราณบางพลี และวัด บางพลีใหญ่ใน จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนางสาวพิมพกานต์ พิพิธธนานันท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานกรุงเทพมหานคร , ผู้นำชุมชนตลาดน้ำคลองลัดมะยม และรองนายกเทศมนตรีตำบลบางพลี ร่วม     ให้การต้อนรับ การเดินทางในครั้งนี้ นอกจากผู้เข้าร่วมโครงการจะเพลิดเพลินกับแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ แล้ว     ยังสามารถสร้างเครือข่ายระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการฯ ด้วยกันเอง และ ชุมชน/อปท. ที่คณะเดินทางไปเยี่ยมชม อีกทั้งยังเก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้ในชุมชนของตนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  นอกจากนี้ ธนาคารออมสิน สาขาอัมพวา ยังได้ร่วมเป็นพันธมิตรทางการท่องเที่ยว  นำถุงผ้าลดโลกร้อนมอบให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่าน ซึ่งเป็นตามแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวของ ททท.  “เที่ยวหัวใจใหม่ เมืองไทยยั่งยืน” อีกด้วย

แสดงผล 22 ครั้ง